skip to Main Content

HET WELKOMSTPAKKET AMELAND Een vriendelijke uitnodiging tot Actief Burgerschap

Goed wonen en leven

Samenvatting     Onderwerp. Vanuit de professionele zorg zijn er zorgen over de toenemende (dubbele) vergrijzing op Ameland. De dubbele…

Lees verder

CYBERPESTEN ONDER AMELANDER JEUGD Mixed-method onderzoek naar de mate van cyberpesten en de oorzaken en gevolgen

Goed wonen en leven

Samenvatting   Onderwerp. Dit onderzoek is een mixed-method onderzoek naar de mate van cyberpesten en de oorzaken en gevolgen van…

Lees verder

Alcoholpreventie programma voor jongeren op Ameland

Goed wonen en leven

SAMENVATTING   Onderwerp. Op Ameland zijn er zorgen over de mate van alcoholconsumptie onder minderjarige jongeren. Met het toerisme is…

Lees verder

Zonder verbinding en samenwerking vaart niemand wel

Goed wonen en leven

Studenten van de Hanze Hogeschool, Management in de Zorg (MiZ), hebben onderzoek gedaan naar de samenwerking tussen de GGZ op…

Lees verder

Hoe kan e-health technologie bijdragen aan het gezond ouder worden op Ameland

Goed wonen en leven

Student: Maud van der Leest Opleiding: HBO-V Onderwijsinstelling: NHL Stenden Hogeschool Datum: 22-01-2024   Samenvatting Aanleiding In de vergrijzende samenleving…

Lees verder

Bloeizone – Ontmoetingsplek voor en door jongeren

Goed wonen en leven

Studenten van NHL Stenden hebben in het najaar van 2023 vervolg gegeven aan het vraagstuk rondom het realiseren van een…

Lees verder

Samen op weg naar het verminderen van de CO2- uitstoot bij organisaties op Ameland – Onderzoek naar de energiebesparingsplicht

Duurzame energie, Ondernemen en ontwikkelen

Student: Michelle Henstra Onderwijsinstelling: Hanzehogeschool Groningen Datum: 5 juni 2023   Managementsamenvatting De energiebesparingsplicht is aangescherpt door de overheid. Bedrijven…

Lees verder

Warmtenet voor Ameland – Advies voor mogelijke organisatiestructuren van een toekomstig warmtenet op Ameland

Duurzame energie

Eva Loopik (projectleider, Bax & Company) Josia Bruggen (Aveco de Bondt) Loes Mik (Dienst Justitiële Inrichtingen) Roel Janssen (Ministerie van…

Lees verder

AVG-conforme benadering: Gegevensverzameling met betrekking tot energiearmoede

Duurzame energie, Goed wonen en leven

Student: Loes Hardeman Onderwijsinstelling: Hanze Hogeschool Datum: 16 oktober 2023   Samenvatting Ter afronding van mijn studie aan de Hanzehogeschool…

Lees verder

AMELAND: DE BALANS TUSSEN LEEFBAARHEID EN AANTREKKELIJKHEID – Een onderzoek naar duurzaam toerisme

Duurzaam Toerisme

Bachelor scriptie Geografie Planologie en Milieu (GPM) Datum: juni 2023 Student: Fleur Alofs Universiteit: Radboud Universiteit Nijmegen   Abstract Doel:…

Lees verder

AMELAND – Particuliere eigenaren van recreatiewoningen in de energietransitie. Het bereiken van de Amelanders door middel van een interventie voor het verduurzamen van particuliere recreatiewoningen

Duurzaam Toerisme, Duurzame energie

Datum: 5 juni 2023 Student: Christy Schminnes EnTranCe - Hanze Hogeschool Groningen   Managementsamenvatting Doordat de gemeente Ameland moeilijk particuliere…

Lees verder

#SAMENLAND – Het vergroten van de zichtbaarheid van inspraaksessies rondom de energietransitie op Ameland

Duurzame energie, Goed wonen en leven

Onderwijsinstelling: Hanzehogeschool Groningen Opleiding: Communicatie Student: Elina Wester Datum: 16 maart 2023 Samenvatting Samen een groen Ameland. In het kader…

Lees verder

Bloeizone Ameland: Ontmoeten en activiteiten voor en door jongeren

Goed wonen en leven

Zes NHL Stenden studenten van de opleidingen pedagogiek en social work zijn tussen februari - juni 2023 wekelijks naar Ameland…

Lees verder

Communicatieplan Duurzaamheid Gemeente Ameland

Duurzame energie

Hanze Hogeschool, Maaike van Noort, 25 mei 2023 Managementsamenvatting De Gemeente Ameland is onderdeel van de lokale overheid op het…

Lees verder

Adviesrapport: Optimalisatie van het geven van energieadviezen in gemeente Ameland

Duurzame energie, Goed wonen en leven

Hogeschool van Hall Larenstein, juni 2023, David Brink Managementsamenvatting Dit adviesrapport is geschreven in opdracht van Gemeente Ameland die wil…

Lees verder

Ontdek hier je Energieprofiel

Duurzame energie, Goed wonen en leven

RESULTAAT & SAMENVATTING Ameland is een ambitieuze gemeente met een hart voor duurzaamheid. In de voorbije jaren is zij er…

Lees verder

Case project-energy management, Draft Report, Home batteries and the energy independence of the Ameland island.

Duurzame energie

The production of renewable energy (RE) from wind and solar resources is currently a priority in many countries. This is…

Lees verder

Duurzaam erfgoed

Duurzame energie, Goed wonen en leven

Verduurzamen van een rijksmonument, hoe pak je dat aan? Het pand moet natuurlijk zo goed mogelijk in originele staat blijven…

Lees verder

Van crisis naar mogelijkheden, Analyse op Amelander energiezekerheid

Duurzame energie

Introductie Dit adviesrapport is een samenvatting van de aanbevelingen in een scriptierapport over de Amelandse energiezekerheid. Energiezekerheid is volgens de…

Lees verder

Isoleren van woningen op Ameland, Overtuigen en motiveren door te informeren

Duurzame energie, Goed wonen en leven

Op dit moment zijn nog niet alle woningen op Ameland (na)geïsoleerd. Gevolg hiervan is de grote warmtebehoefte die nodig is…

Lees verder

Verkenningsonderzoek naar een toeristisch ecodorp op Ameland

Duurzaam Toerisme

De Nederlandse Waddeneilanden bevinden zich in de beginfase van een verduurzamingsslag. Ameland heeft flinke stappen gezet en is voorloper en…

Lees verder

A more sustainable supply chain on Ameland

Circulaire economie

Samenvatting Duurzaamheid is de laatste jaren erg van belang. Energie is kostbaar en moet goed benut worden, niet verspild. Veel…

Lees verder

Energie Tool – game voor Toeristen

Duurzaam Toerisme

Studenten Hessel en Thom bedachten een Tool om bezoekers van verhuur objecten op Ameland zuiniger met hun verbruik te laten…

Lees verder

Bloeizone; voorzieningen, leerlingen aan de wal, alcohol & middelengebruik

Goed wonen en leven

Eind januari ‘23 presenteerden 3 groepjes uit het atelier Bloeizone van NHL Stenden hun onderzoeksreltaten. Vanuit deze resultaten is er…

Lees verder

De toekomst van Amelands kleinste dorp, Ballum

Duurzaam Toerisme, Goed wonen en leven
Om het onderzoek tot een succes te maken is gewerkt met de volgende hoofdvraag: “Op welke manier kan het dorp en de omgeving van Ballum in de toekomst garant staan voor lokale vitaliteit, leefbaarheid, duurzaamheid en sociale samenhang met behulp van bewoners, ondernemers, maatschappelijke instanties, instellingen en overheden?”
Lees verder

Duurzaam toerisme op Ameland: Het toerisme van de toekomst

Duurzaam Toerisme
Er is onderzoek gedaan naar het duurzaam toerisme op Ameland met als doel dit te verbeteren en verdere ontwikkeling te bevorderen. Als praktische uitvoering hiervan is er gekeken naar een duurzaam programma/arrangement voor Hollum. De hoofdvraag voor dit onderzoek luidde als volgt: “Hoe kan op Ameland het duurzaam toerisme bevorderd worden, ook in het laagseizoen?”
Lees verder

Inventarisatie-onderzoek Ameland Circulaire

Circulaire economie
Naar aanleiding van de module Supply chain management uit de tweede periode van het derde jaar van de opleiding Bedrijfskunde & Agribusiness op het van Hall Larenstein te Leeuwarden, hebben wij een rapport geschreven over de plannen voor een circulair Ameland voor de Waddencampus en hoe hierop in kan worden gespeeld door de Waddencampus.
Lees verder

De toekomst van ouderenhuisvesting op Ameland

Goed wonen en leven
Vergrijzing is een landelijk probleem en komt er in razend tempo aan. De babyboomgeneratie loopt tegen de bejaarde leeftijd aan. Op 1 januari 2020 was 22% van de Amelanders 65 jaar of ouder. In de komende 10 jaar zal de leeftijdsgroep 75+ op Ameland met 88% stijgen. Hierdoor ontstaat frictie op de woningmarkt en verandert het palet van zorg voor ouderen. Daarom is het voor de gemeente Ameland belangrijk om te weten wat nodig is om deze frictie weg te nemen en ouderenhuisvesting en ouderenzorg toekomstbestendig te maken.
Lees verder

Projectplan verduurzamen horecadisposables

Duurzaam Toerisme, Goed wonen en leven, Ondernemen en ontwikkelen
Dit project is ontstaan nadat er tijdens de coronaperiode 2020-2021 steeds meer plastic horecadisposables gevonden werden in de natuur, dit werd geconstateerd door Staatsbosbeheer. In deze periode waren er veel bezorgingen en afhaal. Uit deze observatie rolde vervolgens het project voor het verduurzamen van de horecadisposables. Dit project is als pilot aangedragen door de gemeente Ameland en uitgevoerd door stichting Waddencampus.
Lees verder

Biovergister

Duurzame energie, Goed wonen en leven
The municipality Ameland plans to introduce a bio-digester, which is meant to produce green gas. However, in order to produce biogas, the device needs to be supplemented with organic waste. The major source of organic waste is people. Therefore, the municipality of Ameland needs to know how they can encourage and facilitate their resident into separating as much organic waste as possible. 
Lees verder

Hoe de Amelander horeca bijdraagt aan een energieneutraal Waddeneiland

Circulaire economie, Duurzame energie, Ondernemen en ontwikkelen
De aanleiding voor het schrijven van dit adviesrapport betreft een bestaand vraagstuk vanuit de gemeente Ameland. In aansluiting op eerder gerealiseerde projecten vanuit het kader Duurzaam Ameland, wordt het realiseren van een hogedruk vergister gezien als een volgend hoofdstuk. Na dat de hogedruk vergister zich in het eerste jaar beperkt tot het vergisten van slib uit de nabij gelegen rioolwaterzuiveringsinstallatie, bestaat het plan om in de daaropvolgende jaren ook organisch afval van Amelander horeca te vergisten tot biogas.
Lees verder

How can the municipality of Ameland design an effective organic waste management process focused on the anaerobic digester?

Duurzaam Toerisme, Duurzame energie, Goed wonen en leven
The municipality of Ameland will construct an anaerobic digester on Ameland, to produce biogas out of sewage sludge and organic waste. To make the anaerobic digester viable, it is essential to have an effective organic waste management method whereby the costs and benefits outweigh each other. The main question that arose from this problem definition is: How can the municipality of Ameland design an effective organic waste management process focused on the anaerobic digester? 
Lees verder

Energieopslagmethodes zonnepark Ameland

Duurzame energie
et zonnepark op Ameland is iets waar de gemeente trots op is. Het is 1 van de grootste zonneparken in Europa, van 10 hectare groot waar 23.000 zonnepanelen op zijn geplaatst. Dit grote zonnepark produceert enorm veel groene energie voor de kleine 4.000 inwoners en de jaarlijks tienduizenden toeristen. Deze energie wordt echter niet volledig benut.
Lees verder

Erfgoed geeft Ameland Energie

Bereikbaar en verbonden, Duurzaam Toerisme, Duurzame energie, Goed wonen en leven
Ameland timmert al jaren aan de weg op het gebied van verduurzaming, ook in de erfgoedsector wordt Ameland regelmatig aangedragen als voorbeeld van hoe energie en erfgoed gecombineerd kunnen worden; het landschappelijk ingepaste zonnepark spreekt voor zich. 
Lees verder

Verduurzaming maatschappelijk vastgoed – Gemeentelijke routekaart

Duurzame energie
De Gemeente Ameland heeft de ambitie uitgesproken om voorloper te willen zijn in de energietransitie en de doelen van het nationale Klimaatakkoord zelfs al in 2035 realiseren in plaats van 2050. Vele inspanningen hebben al geleid tot verschillende duurzaamheidsprojecten. Wat daarin nog ontbreekt is de verduurzaming van de 25 gebouwen van de gemeente die onder het maatschappelijk vastgoed vallen.
Lees verder