skip to Main Content

Energie Tool – game voor Toeristen

Duurzaam Toerisme

Studenten Hessel en Thom bedachten een Tool om bezoekers van verhuur objecten op Ameland zuiniger met hun verbruik te laten…

Lees verder

Bloeizone; voorzieningen, leerlingen aan de wal, alcohol & middelengebruik

Goed wonen en leven

Eind januari ‘23 presenteerden 3 groepjes uit het atelier Bloeizone van NHL Stenden hun onderzoeksreltaten. Vanuit deze resultaten is er…

Lees verder

De toekomst van Amelands kleinste dorp, Ballum

Duurzaam Toerisme, Goed wonen en leven
Om het onderzoek tot een succes te maken is gewerkt met de volgende hoofdvraag: “Op welke manier kan het dorp en de omgeving van Ballum in de toekomst garant staan voor lokale vitaliteit, leefbaarheid, duurzaamheid en sociale samenhang met behulp van bewoners, ondernemers, maatschappelijke instanties, instellingen en overheden?”
Lees verder

Duurzaam toerisme op Ameland: Het toerisme van de toekomst

Duurzaam Toerisme
Er is onderzoek gedaan naar het duurzaam toerisme op Ameland met als doel dit te verbeteren en verdere ontwikkeling te bevorderen. Als praktische uitvoering hiervan is er gekeken naar een duurzaam programma/arrangement voor Hollum. De hoofdvraag voor dit onderzoek luidde als volgt: “Hoe kan op Ameland het duurzaam toerisme bevorderd worden, ook in het laagseizoen?”
Lees verder

Inventarisatie-onderzoek Ameland Circulaire

Circulaire economie
Naar aanleiding van de module Supply chain management uit de tweede periode van het derde jaar van de opleiding Bedrijfskunde & Agribusiness op het van Hall Larenstein te Leeuwarden, hebben wij een rapport geschreven over de plannen voor een circulair Ameland voor de Waddencampus en hoe hierop in kan worden gespeeld door de Waddencampus.
Lees verder

De toekomst van ouderenhuisvesting op Ameland

Goed wonen en leven
Vergrijzing is een landelijk probleem en komt er in razend tempo aan. De babyboomgeneratie loopt tegen de bejaarde leeftijd aan. Op 1 januari 2020 was 22% van de Amelanders 65 jaar of ouder. In de komende 10 jaar zal de leeftijdsgroep 75+ op Ameland met 88% stijgen. Hierdoor ontstaat frictie op de woningmarkt en verandert het palet van zorg voor ouderen. Daarom is het voor de gemeente Ameland belangrijk om te weten wat nodig is om deze frictie weg te nemen en ouderenhuisvesting en ouderenzorg toekomstbestendig te maken.
Lees verder

Projectplan verduurzamen horecadisposables

Duurzaam Toerisme, Goed wonen en leven, Ondernemen en ontwikkelen
Dit project is ontstaan nadat er tijdens de coronaperiode 2020-2021 steeds meer plastic horecadisposables gevonden werden in de natuur, dit werd geconstateerd door Staatsbosbeheer. In deze periode waren er veel bezorgingen en afhaal. Uit deze observatie rolde vervolgens het project voor het verduurzamen van de horecadisposables. Dit project is als pilot aangedragen door de gemeente Ameland en uitgevoerd door stichting Waddencampus.
Lees verder

Biovergister

Duurzame energie, Goed wonen en leven
The municipality Ameland plans to introduce a bio-digester, which is meant to produce green gas. However, in order to produce biogas, the device needs to be supplemented with organic waste. The major source of organic waste is people. Therefore, the municipality of Ameland needs to know how they can encourage and facilitate their resident into separating as much organic waste as possible. 
Lees verder

Hoe de Amelander horeca bijdraagt aan een energieneutraal Waddeneiland

Circulaire economie, Duurzame energie, Ondernemen en ontwikkelen
De aanleiding voor het schrijven van dit adviesrapport betreft een bestaand vraagstuk vanuit de gemeente Ameland. In aansluiting op eerder gerealiseerde projecten vanuit het kader Duurzaam Ameland, wordt het realiseren van een hogedruk vergister gezien als een volgend hoofdstuk. Na dat de hogedruk vergister zich in het eerste jaar beperkt tot het vergisten van slib uit de nabij gelegen rioolwaterzuiveringsinstallatie, bestaat het plan om in de daaropvolgende jaren ook organisch afval van Amelander horeca te vergisten tot biogas.
Lees verder

How can the municipality of Ameland design an effective organic waste management process focused on the anaerobic digester?

Duurzaam Toerisme, Duurzame energie, Goed wonen en leven
The municipality of Ameland will construct an anaerobic digester on Ameland, to produce biogas out of sewage sludge and organic waste. To make the anaerobic digester viable, it is essential to have an effective organic waste management method whereby the costs and benefits outweigh each other. The main question that arose from this problem definition is: How can the municipality of Ameland design an effective organic waste management process focused on the anaerobic digester? 
Lees verder

Energieopslagmethodes zonnepark Ameland

Duurzame energie
et zonnepark op Ameland is iets waar de gemeente trots op is. Het is 1 van de grootste zonneparken in Europa, van 10 hectare groot waar 23.000 zonnepanelen op zijn geplaatst. Dit grote zonnepark produceert enorm veel groene energie voor de kleine 4.000 inwoners en de jaarlijks tienduizenden toeristen. Deze energie wordt echter niet volledig benut.
Lees verder

Erfgoed geeft Ameland Energie

Bereikbaar en verbonden, Duurzaam Toerisme, Duurzame energie, Goed wonen en leven
Ameland timmert al jaren aan de weg op het gebied van verduurzaming, ook in de erfgoedsector wordt Ameland regelmatig aangedragen als voorbeeld van hoe energie en erfgoed gecombineerd kunnen worden; het landschappelijk ingepaste zonnepark spreekt voor zich. 
Lees verder