skip to Main Content
Goed wonen en leven

Hoe kan e-health technologie bijdragen aan het gezond ouder worden op Ameland

Student: Maud van der Leest

Opleiding: HBO-V

Onderwijsinstelling: NHL Stenden Hogeschool

Datum: 22-01-2024

 

Samenvatting

Aanleiding

In de vergrijzende samenleving waarin het aantal ouderen toeneemt, staat de gezondheidszorg voor de uitdaging van dubbele vergrijzing. De stijgende levensverwachting en het groeiende percentage mensen boven de 65 jaar leiden tot personeelstekorten en hoge zorgkosten. E-health, zoals digitale zorg, wordt erkend als een kans om de zorg betaalbaar en toegankelijk te houden. De opkomst van de Bloeizone op Ameland, waar de focus ligt op Positieve Gezondheid en eigen regie, sluit naadloos aan bij de groeiende rol van e-health in de gezondheidszorg.

Doelstelling

Gedurende een periode van twintig weken wordt er onderzocht op welke manier e-health technologie kan bijdragen aan het gezond ouder worden van de inwoners op Ameland. Hieruit vloeien verschillende ideeën voort die een bijdrage kunnen leveren aan de zorg op Ameland voor zowel de bewoners als de zorgprofessionals.

Onderzoeksvraag

Hoe kan e-health technologie bijdragen aan het gezond ouder worden op Ameland?

Methode

Tijdens dit onderzoek is gebruik gemaakt van het Double Diamond model als benadering voor ontwerpgericht onderzoek. Binnen dit kader zijn verschillende modellen toegepast, waaronder deskresearch, semigestructureerde interviews en een empathy map.

Resultaten

Uit de bevindingen is gebleken dat ouderen openstaan voor het gebruik van e-health, maar de feitelijke toepassing als uitdagend ervaren vanwege een gebrek aan kennis en gevoel van onhandigheid.

Conclusie

Het onderzoek benadrukt dat e-health technologie kansen biedt voor het bevorderen van gezond ouder worden op Ameland, met een positieve houding en bereidheid onder ouderen om digitale gezondheidstoepassingen te gebruiken. Desondanks moeten uitdagingen, zoals beperkte kennis en onzekerheid over digitale technologie worden aangepakt.

Discussie

De beperkte beschikbaarheid van zorgprofessionals voor interviews vormde een uitdaging in dit onderzoek. Ondanks pogingen om een diverse groep deelnemers te werven, waren er moeilijkheden bij het vinden van bereidwillige zorgprofessionals, wat de generaliseerbaarheid van de bevindingen kan beïnvloeden. Het onderzoek biedt echter nog steeds waardevolle inzichten doormiddel van empathy mapping met verschillende bewoners van Ameland. Ondanks deze beperking kan het dienen als basis voor toekomstig onderzoek.

Aanbeveling

Belangrijke aanbevelingen voor vervolgonderzoek zijn het begrijpen van de digitale vaardigheden en behoeften van ouderen op Ameland, het evalueren van de effectiviteit van e-health interventies en het onderzoeken van de exclusiviteit van e-health toepassingen voor verschillende groepen ouderen.

Wilt u het volledige verslag van dit onderzoek bekijken,
dan kunt u hiervoor contact met ons opnemen via onderstaande formulier.

Omdat dit onderzoek vertrouwelijke informatie kan bevatten, vragen wij u zo duidelijk mogelijk de reden van inzage te geven.
Wij beoordelen iedere aanvraag handmatig, het kan dus even duren voordat u een reactie ontvangt.