skip to Main Content
Duurzame energieGoed wonen en leven

Isoleren van woningen op Ameland, Overtuigen en motiveren door te informeren

Op dit moment zijn nog niet alle woningen op Ameland (na)geïsoleerd. Gevolg hiervan is de grote warmtebehoefte die nodig is om de woningen op Ameland te verwarmen. Gemeente Ameland wilt het klimaatakkoord in 2035 halen en om die reden moet er een versnelling in de energietransitie plaatsvinden. De versnelling kan worden bewerkstelligd door woningen op Ameland te isoleren. Doel van dit onderzoek is een versnelling van de energietransitie door het isoleren van woningen op Ameland zodat de warmtebehoefte van de woningen op Ame- land gehalveerd wordt binnen vijf jaar, de gasrekeningen twee keer minder hoog zullen uitval- len indien de gasprijs hetzelfde blijft en de aarde minder snel zal opwarmen. Dit alles is in samenwerking met de bewoners, zodat de bewoners gemotiveerd en overtuigd kunnen wor- den. Hierbij zal gekeken worden naar de volgende onderzoeksvraag: op welke wijze kunnen de woningen op Ameland (na)geïsoleerd worden?

De onderzoeksresultaten zijn verkregen door verkennende interviews, vervolgens met een verdiepende enquête en literatuuronderzoek. De oorzaken van het feit dat de woningen op Ameland nog niet allemaal zijn (na)geïsoleerd, komt door de bewoners op Ameland die niet willen en/of de woning kunnen isoleren.

Om meer bewoners op Ameland te motiveren en te overtuigen om hun woning te (na)isoleren is het gebruik van een isolatiebeleid, in de vorm van een isolatieboekje, de beste oplossing. Het isolatieboekje zorgt ervoor dat de bewoners op Ameland worden geïnformeerd over isola- tie en de daar bijhorende informatie. Door de informatie wordt het gevoel van bekwaamheid, het gevoel dat isoleren bijdraagt aan het collectieve doel en het vertrouwen dat de isolatie in de praktijk doet wat men ervan verwacht vergroot. Het gevolg hiervan is dat de motivatie van de bewoners op Ameland voor het (na)isoleren van hun woning wordt vergroot. Door het iso- latieboekje willen en kunnen de bewoners op Ameland de woning (na)isoleren waardoor zij wel aan (na)isolatie aan hun woning gaan doen. Verder zorgt het isolatieboekje ervoor dat de bewoners op Ameland ten alle tijden op de hoogte zijn van informatie omtrent (na)isolatie zoals hoe de woningen op Ameland geïsoleerd kunnen worden, de juiste informatie en de doelen en uitgangspunten van gemeente Ameland.

Met de huidige problemen op het gebied van het milieu wordt verduurzaming steeds belang- rijker. Ook bespaart verduurzaming op lange termijn veel geld. Door de investering in isolatie- boekjes wordt het willen isoleren aangemoedigd en de groep bereidwilligers gestimuleerd en ondersteund. Het gevolg is dat in de toekomst meer woningen op Ameland worden (na)geïso- leerd. Hierdoor zal er minder warmte nodig zijn om de woningen te verwarmen en daardoor zal er minder CO2-uitstoot zijn. Dit gaat helpen bij het behalen van het Klimaatakkoord in 2035 en de doelen op het gebied van verduurzaming van gemeente Ameland. Ook heeft het een positief effect voor de bewoners op Ameland. De bewoners op Ameland gaan een lagere ener- gierekening en betere wooncomfort ervaren. De enige investering die gemaakt moet worden is het ontwerpen en maken van de isolatieboekjes. De kosten hiervan zijn slechts €1.996.

Tijdens de implementatie van dit advies is het belangrijk om gemeente Ameland en de bewo- ners op Ameland te betrekken met de plannen van het isolatieboekje. Ook is het belangrijk dat iedereen op Ameland het isolatieboekje ontvangt. Dit zal ervoor zorgen dat iedereen zich betrokken voelt en hierdoor gemotiveerd worden om de woning te (na)isoleren.

Wilt u het volledige verslag van dit onderzoek bekijken,
dan kunt u hiervoor contact met ons opnemen via onderstaande formulier.

Omdat dit onderzoek vertrouwelijke informatie kan bevatten, vragen wij u zo duidelijk mogelijk de reden van inzage te geven.
Wij beoordelen iedere aanvraag handmatig, het kan dus even duren voordat u een reactie ontvangt.