skip to Main Content
image

Meike Aukes

Coördinator

Ruud

Projectleider

Wie we zijn

De Waddencampus is een netwerkplatform dat Amelanders, onderwijs- en kennisinstellingen, studenten, ondernemers/bedrijven, organisaties en overheden met elkaar verbindt om samen tot slimme(re) oplossingen te komen voor actuele vraagstukken. De Waddencampus bestaat sinds 2014 en is geïnitieerd door Nordwin College Leeuwarden, Energie Transitie Center (EnTranCe)- Hanzehogeschool Groningen en gemeente Ameland.

Sinds 2019 werken de volgende partijen samen in het project ‘Waddencampus 2.0 – onmisbare motor voor circulair Ameland’: Ondernemersplatform Ameland, Amelander Energie Coöperatie, Amelands Produkt, Stichting Amelander Musea, EnTranCe en gemeente Ameland.

Wat we doen

De Waddencampus stemt vraag- en aanbod van onderzoek met elkaar af, bevordert de samenhang en de samenwerking tussen partijen. Daarnaast coördineert de Waddencampus de verschillende onderzoeken en voert regie op het eindresultaat. De Waddencampus koppelt de resultaten terug en ontsluit deze voor een breder publiek.

Doelstelling

De onderzoeksresultaten moeten een bijdrage leveren aan:

  • Versterken van het onderwijs
  • Vernieuwen en duurzaam ontwikkelen
  • Verbreden van de werkgelegenheid

Thema’s

De 5 brede welvaart thema’s waaraan de Nederlandse Waddeneilanden samenwerken, hebben wij als Waddencampus omarmd. Dit zijn:

  • goed wonen en leven
  • duurzame energie
  • optimaal bereikbaar en verbonden
  • circulaire economie
  • toekomstbestendig ondernemen
  • duurzaam toerisme

Daar hebben wij als Waddencampus Ameland nog een 6e aan toegevoegd: duurzaam toerisme. Dit is een soort ‘dwars-over’ thema, want toerisme – als belangrijkste economische motor – raakt alles en alles heeft ook invloed op toerisme.

Aanpak

De Waddencampus organiseert in samenwerking met partners (thema)bijeenkomsten om actuele vraagstukken slim te combineren met studenten. Onderzoek wordt uitgevoerd met medewerking van focusgroepen, experts en enquêtes. De Waddencampus werkt aan de realisatie van een digitaal onderzoek platform voor waarborging van representatieve onderzoeksresultaten.

Projecten

BLOEIZONE AMELAND (themalijn: goed wonen en leven)

Gezond en gelukkig wonen en leven op Ameland, van jong tot oud, dat is waar Bloeizone Ameland voor staat.

Bloeizone is geïnspireerd op de Blue Zones. Uit onderzoek is naar voren gekomen dat er vijf gemeenschappen in de wereld zijn waar mensen gemiddeld 90 tot 100 jaar oud worden in goede en gelukkige gezondheid (www.bluezones.com). Het gaat daarbij niet alleen om fysieke gezondheid maar ook over mentaal en sociaal welzijn. In onderzoek naar deze vijf gemeenschappen zijn 9 factoren als gemene delers naar voren gekomen.

Geïnspireerd op de Blue Zones is in Friesland het initiatief Bloeizone ontwikkeld. Een Bloeizone is een gebied waar inwoners samen zorgen voor een omgeving waar mensen in goede en gelukkige gezondheid kunnen opgroeien en oud worden (www.bloeizone.frl). Steeds meer dorpen, wijken en gemeenten sluiten zich bij dit initiatief aan. Ook Ameland is hier mee bezig.

De Waddencampus is vanuit het initiatief Bloeizone een langlopende samenwerking aangegaan met de NHL Stenden en gemeente Ameland.  Groepjes studenten werken in een periode van 20 weken aan maatschappelijke vraagstukken rondom de Bloeizone.

Contact

De Waddencampus is gehuisvest in de sportkantine van de Jaap Klaassen sporthal aan de Schoolstraat 6 te Nes. De kantine biedt plek voor werk, overleg, presentaties en bijeenkomsten.

Heeft u een vraag of wilt u onderzoek doen? Neem dan via het contact met ons op.

Neem contact met ons op