skip to Main Content
image

Meike Aukes

Coördinator

Ruud

Projectleider

Wie we zijn

De Waddencampus is een netwerkplatform dat Amelanders, onderwijs- en kennisinstellingen, studenten, ondernemers/bedrijven, organisaties en overheden met elkaar verbindt om samen tot slimme(re) oplossingen te komen voor actuele vraagstukken. De Waddencampus bestaat sinds 2014 en is geïnitieerd door Nordwin College Leeuwarden, Energie Transitie Center (EnTranCe)- Hanzehogeschool Groningen en gemeente Ameland.

Sinds 2019 werken de volgende partijen samen in het project ‘Waddencampus 2.0 – onmisbare motor voor circulair Ameland’: Ondernemersplatform Ameland, Amelander Energie Coöperatie, Amelands Produkt, Stichting Amelander Musea, EnTranCe en gemeente Ameland.

Wat we doen

De Waddencampus stemt vraag- en aanbod van onderzoek met elkaar af, bevordert de samenhang en de samenwerking tussen partijen. Daarnaast coördineert de Waddencampus de verschillende onderzoeken en voert regie op het eindresultaat. De Waddencampus koppelt de resultaten terug en ontsluit deze voor een breder publiek.

Doelstelling

De onderzoeksresultaten moeten een bijdrage leveren aan:

  • Versterken van het onderwijs
  • Vernieuwen en duurzaam ontwikkelen
  • Verbreden van de werkgelegenheid

Aanpak

De Waddencampus organiseert in samenwerking met partners (thema)bijeenkomsten om actuele vraagstukken slim te combineren met studenten. Onderzoek wordt uitgevoerd met medewerking van focusgroepen, experts en enquêtes. De Waddencampus werkt aan de realisatie van een digitaal onderzoek platform voor waarborging van representatieve onderzoeksresultaten.

Contact

De Waddencampus is gehuisvest in het Clubhuis “De Toel” aan de Kardinaal de Jongweg 31 te Nes. Hier zijn werk- en overlegplekken, alsmede een presentatieruimte voor studenten beschikbaar.

Heeft u een vraag of wilt u onderzoek doen? Neem dan via het contact met ons op.

Neem contact met ons op