skip to Main Content

Erik

Projectleider

Ruud

Coördinator

Wie we zijn

De Waddencampus is een netwerkplatform dat bewoners, onderwijs- en kennisinstellingen, studenten, ondernemers/bedrijven, organisaties en overheden met elkaar verbindt om samen tot slimme(re) oplossingen te komen voor reële Amelander vraagstukken. De Waddencampus is in 2014 geïnitieerd door de gemeente Ameland en enkele Noord-Nederlandse kennisinstellingen.

Sinds 2021 is Waddencampus Ameland een zelfstandige stichting en werkt volgens het Triple Helix model samen met diverse (veelal noordelijke) onderwijsinstellingen, Amelander ondernemers en professionals en de overheid.

Wat we doen

De Waddencampus stemt vraag- en aanbod van onderzoek met elkaar af, bevordert de samenhang en de samenwerking tussen partijen. Daarnaast coördineert de Waddencampus de verschillende onderzoeken en voert regie op het eindresultaat. De Waddencampus koppelt de resultaten terug en ontsluit deze voor een breder publiek.

Doelstelling en Thema’s

De onderzoeksresultaten moeten een bijdrage leveren aan de 5 brede welvaart thema’s waaraan de Nederlandse Waddeneilanden samenwerken. Dit zijn:

  • goed wonen en leven
  • duurzame energie
  • optimaal bereikbaar en verbonden
  • circulaire economie
  • toekomstbestendig ondernemen
  • duurzaam toerisme

Het 6e thema, duurzaam toerisme, hebben wij als Waddencampus Ameland toegevoegd. Dit is een soort ‘dwars-over’ thema, want toerisme – als belangrijkste economische motor – raakt alles en alles heeft ook invloed op toerisme.

Kernwoorden bij het werk van Waddencampus Ameland zijn

  • Vernieuwen en duurzaam ontwikkelen
  • Verbreden van de werkgelegenheid
  • Versterken van het onderwijs

 

Aanpak

De Waddencampus organiseert in samenwerking met partners (thema)bijeenkomsten om met inzet van studenten voor actuele Amelander vraagstukken (stukjes van) oplossingen te ontwikkelen. Onderzoek wordt uitgevoerd met medewerking van focusgroepen, experts en enquêtes. Waddencampus voert regie en borgt daarmee dat de opdrachten daadwerkelijk bijdragen aan de langetermijndoelstellingen van de 6 thema’s en dat uitkomsten van praktisch nut zijn voor Ameland.

Onderzoeksresultaten en adviesrapporten zijn via onze website digitaal beschikbaar.

Projecten (voorbeeld)

BLOEIZONE AMELAND (themalijn: goed wonen en leven)

Gezond en gelukkig wonen en leven op Ameland, van jong tot oud, dat is waar Bloeizone Ameland voor staat.

Bloeizone is geïnspireerd op de Blue Zones. Uit onderzoek is naar voren gekomen dat er vijf gemeenschappen in de wereld zijn waar mensen gemiddeld 90 tot 100 jaar oud worden in goede en gelukkige gezondheid (www.bluezones.com). Het gaat daarbij niet alleen om fysieke gezondheid maar ook over mentaal en sociaal welzijn. In onderzoek naar deze vijf gemeenschappen zijn 9 factoren als gemene delers naar voren gekomen.

Geïnspireerd op de Blue Zones is in Friesland het initiatief Bloeizone ontwikkeld. Een Bloeizone is een gebied waar inwoners samen zorgen voor een omgeving waar mensen in goede en gelukkige gezondheid kunnen opgroeien en oud worden (www.bloeizone.frl). Steeds meer dorpen, wijken en gemeenten sluiten zich bij dit initiatief aan. Ook Ameland is hier mee bezig.

De Waddencampus is vanuit het initiatief Bloeizone een langlopende samenwerking aangegaan met de NHL Stenden en gemeente Ameland.  Groepjes studenten werken in een periode van 20 weken aan maatschappelijke vraagstukken rondom de Bloeizone.

Contact

De Waddencampus is gehuisvest in de sportkantine van de Jaap Klaassen sporthal aan de Schoolstraat 6 te Nes. De kantine biedt plek voor werk, overleg, presentaties en bijeenkomsten.

Heeft u een vraag of wilt u onderzoek doen? Neem dan via het contact met ons op.

Neem contact met ons op