skip to Main Content
Goed wonen en leven

HET WELKOMSTPAKKET AMELAND Een vriendelijke uitnodiging tot Actief Burgerschap

Samenvatting

 

 

Onderwerp. Vanuit de professionele zorg zijn er zorgen over de toenemende (dubbele) vergrijzing op Ameland. De dubbele vergrijzing zit in de mensen van de wal die op latere leeftijd naar het eiland komen verhuizen voor hun oude dag. Deze groep heeft vaak weinig tot geen netwerk op het eiland, wat het appel op de professionele zorg vergroot terwijl deze de toenemende zorgvragen al niet kan bedienen. Vanuit de werkgroep Positieve Gezondheid is de vraag ontstaan hoe deze doelgroep, zolang zij vitaal zijn, actiever aan de gemeenschap deel kan nemen zodat zij enerzijds een sociaal netwerk opbouwen om op terug te kunnen vallen bij hulpbehoevendheid en anderzijds hun capaciteiten in kunnen zetten ten dienste van de gemeenschap waardoor een win-win situatie ontstaat. Deze paper onderzoekt welke factoren er ten grondslag liggen aan actief burgerschap. Op basis van de meest beïnvloedbare factoren is een interventie ontwikkeld.

Aanpak. Data is verzameld middels interviews en literatuurstudie o.a. via de databases van EBSCO. Op basis van de verzamelde data is een beïnvloedbare determinant gekozen waar de interventie opgebouwd is.

Bevindingen. Op basis van literatuurstudie zijn drie determinanten van actief burgerschap geselecteerd: capaciteit, motivatie en invitatie. De determinant invitatie kwam in de interviews als bepalende factor naar voren en is gekozen voor de interventie.

Conclusie. Het adviesplan bestaat uit een Welkomstpakket met daaraan gekoppeld een Welkomstgesprek als vriendelijke uitnodiging tot actief burgerschap.

Sleutelwoorden. Gepensioneerde nieuwkomers, vergrijzing, actief burgerschap.

 

Op basis van het adviesplan zijn gesprekken gevoerd met de gemeente Ameland en Dorpsbelang Nes. Uit deze gesprekken is een aangepast en verkort plan opgesteld. Op te vragen bij de Waddencampus.

Wilt u het volledige verslag van dit onderzoek bekijken,
dan kunt u hiervoor contact met ons opnemen via onderstaande formulier.

Omdat dit onderzoek vertrouwelijke informatie kan bevatten, vragen wij u zo duidelijk mogelijk de reden van inzage te geven.
Wij beoordelen iedere aanvraag handmatig, het kan dus even duren voordat u een reactie ontvangt.