skip to Main Content
Duurzame energieGoed wonen en leven

Duurzaam erfgoed

Verduurzamen van een rijksmonument, hoe pak je dat aan? Het pand moet natuurlijk zo goed mogelijk in originele staat blijven om het verhaal van de geschiedenis van het pand vast te houden. Dit betekent dat het verduurzamen van een monument vaak toch een stukje lastiger blijkt dan bij een pand uit de jaren tachtig, mede door de regelgeving. Toch zijn er mogelijkheden. In dit boekje worden er twee voorbeelden gegeven van rijksmonumenten op Ameland die verduurzaamd zijn en worden er andere mogelijkheden tot verduurzaming gegeven.

Gemeente Ameland heeft als ambitie om 15 jaar voorop te lopen in de energietransitie. Zo stelt het klimaatakkoord dat Nederland in 2050 95% minder broeikasgassen uit mag stoten dan in 1990 zodat de opwarming niet verder oploopt dan 1,5 °C. Gemeente Ameland wil dit doel al in 2035 behalen. Om dit te kunnen bereiken zullen er veel duurzaamheidsmaatregelen moeten worden toegepast, waaronder het verduurzamen van panden.

Op Ameland staan ongeveer 1.750 woningen en telt de gemeente 112 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister, de meeste hiervan zijn de zogenoemde Commandeurswoningen. Dit komt neer op ongeveer 7% van alle woningen op Ameland. Naast de rijksmonumenten zijn er ook nog gemeentelijke monumenten en dorpsgezichten. Het is belangrijk dat deze groep panden ook mee gaan in de transitie, maar natuurlijk wel rekening houdend met de monumentale waarden van het betreffende pand.

Het uitgangspunt van het verduurzamen is gebaseerd op drie stappen. De eerste stap is het beperken van het energiegebruik. De tweede stap is het gebruik van hernieuwbare energiebronnen en de laatste stap is om indien nodig fossiele brandstoffen zo efficiënt en schoon mogelijk te gebruiken.

Bij het verduurzamen moet rekening gehouden worden met monumentale waarden en de regels omtrent het beschermd dorpsgezicht. Zonnepanelen mogen niet zomaar op het monumentale pand worden gelegd en mogen niet vanaf de straat te zien zijn. Zo zijn er meer regels waar rekening mee moet worden gehouden. Er is vrijwel altijd een vergunning nodig. Neem daarom eerst contact op met de gemeente voordat verduurzamingsmaatregelen worden toegepast. Voor meer advies voor verduurzamen van uw pand kunt u ook bij de gemeente terecht.

Wilt u het volledige verslag van dit onderzoek bekijken,
dan kunt u hiervoor contact met ons opnemen via onderstaande formulier.

Omdat dit onderzoek vertrouwelijke informatie kan bevatten, vragen wij u zo duidelijk mogelijk de reden van inzage te geven.
Wij beoordelen iedere aanvraag handmatig, het kan dus even duren voordat u een reactie ontvangt.