skip to Main Content
Duurzame energie

Van crisis naar mogelijkheden, Analyse op Amelander energiezekerheid

Introductie

Dit adviesrapport is een samenvatting van de aanbevelingen in een scriptierapport over de Amelandse energiezekerheid. Energiezekerheid is volgens de literatuurstudie in het scriptierapport een overkoepelende term die onder andere gaat over de leveringszekerheid, betaalbaarheid, infrastructuur, diversificatie en waardeketens van energie. Energiezekerheid zal in dit rapport daarom een overkoepelende term zijn of verder gespecificeerd worden om welke energiezekerheid het gaat.

Context

Dit onderzoek is verricht in de context van de Europese energiecrisis. De crisis heeft geleid tot grote investeringen van onder andere overheden en een herziening van energieparadigma’s in Europa. Het onderzoek beoogde context te bieden van de situatie en adviezen aan te dragen hoe Ameland zijn energiezekerheid kan versterken als gevolg van deze crisis. De student heeft eerst een literatuurstudie verricht en een contextanalyse over de energiesituatie in Europa en hoe dit invloed heeft op Ameland. De literatuurstudie en contextanalyse zijn terug te vinden in het scriptierapport of in de Nederlandse samenvatting die in oktober 2022 aan Gemeente Ameland is verzonden.

Onderzoeksvragen

Het onderzoek bestaat uit drie sub-onderwerpen, namelijk een maatschappelijk-, politiek- en juridisch onderdeel. Deze drie deelonderzoeken beogen de hoofdvraag te beantwoorden: “Hoe kan Ameland zijn energiezekerheid versterken?”.

De deelvragen zijn opgesteld als:

  • –  Maatschappelijk: “Hoe ziet de Amelandse maatschappij de toekomst van hun energiezekerheid?”
  • –  Politiek: “Hoe kunnen verschillende overheidslagen de Amelandse energiezekerheid versterken?”
  • –  Juridisch: “Hoe kan Ameland Europese energiesubsidie zoals REPowerEU verkrijgen om de energietransitie te accelereren en energiezekerheid te versterken?

Wilt u het volledige verslag van dit onderzoek bekijken,
dan kunt u hiervoor contact met ons opnemen via onderstaande formulier.

Omdat dit onderzoek vertrouwelijke informatie kan bevatten, vragen wij u zo duidelijk mogelijk de reden van inzage te geven.
Wij beoordelen iedere aanvraag handmatig, het kan dus even duren voordat u een reactie ontvangt.