skip to Main Content
Duurzame energie

Warmtenet voor Ameland – Advies voor mogelijke organisatiestructuren van een toekomstig warmtenet op Ameland

Eva Loopik (projectleider, Bax & Company)

Josia Bruggen (Aveco de Bondt)

Loes Mik (Dienst Justitiële Inrichtingen)

Roel Janssen (Ministerie van I&W)

Dit onderzoek is uitgevoerd als onderdeel van het Nationaal Energietraineeship

 

Introductie

Aanleiding en achtergrond

Waddeneiland Ameland wil een energieneutraal eiland worden, en zo veel mogelijk onafhankelijk zijn van het vasteland voor haar elektriciteit en warmte. Nu is de warmtevraag nog grotendeels afhankelijk van fossiel aardgas. Om energieneutraal of zelfs meer energieonafhankelijk te worden zal Ameland van het aardgas af moeten en op een andere manier in haar warmtevraag moeten voorzien. De gemeente Ameland wil deze warmtetransitie mogelijk realiseren door een warmtenet met een alternatieve warmtebron aan te leggen op het Waddeneiland.

Hoe een warmtenet eruit komt te zien is nog niet duidelijk. Het is ook niet zeker het één groot warmtenet of meerdere kleinere warmtenetten zouden moeten worden. Hiervoor heeft de gemeente Ameland verkennend onderzoek gedaan, met diverse partijen gesproken en is zij met haar inwoners in gesprek gegaan. Op basis van het verkennend onderzoek zijn vier mogelijke technische scenario’s ontwikkeld. Deze dienden als basis voor de gesprekken met bewoners. Uit deze gesprekken kwamen vier kernwaarden naar voren die voor hen van belang zijn bij een warmtenet: het te realiseren warmtenet moet betrouwbaar en betaalbaar zijn, het moet leveringszekerheid bieden en het moet bij voorkeur lokaal eigendom zijn.

Projectvraag

De grootste vervolgvraag van de gemeente Ameland is hoe deze kernwaarden geborgd kunnen worden in de organisatie van een warmtenet (of -netten), en hoe dat eruitziet met de verschillende technische scenario’s die zij hebben ontwikkeld. Hiernaar hebben wij onderzoek gedaan. Op basis van eerder onderzoek, ervaringen van andere warmtenetten, online-informatie en gesprekken met de gemeente, verschillende experts, de inwoners en andere belanghebbenden hebben we een antwoord gevormd op de vaag: Wat voor organisatievorm past het best bij een warmtenet op Ameland, en houdt zo goed mogelijk rekening met de voorwaarden vanuit de Amelander bevolking dat het warmtenet betaalbaar en betrouwbaar is, leveringszekerheid biedt en lokaal eigendom is?

Ons project

Om deze vraag te beantwoorden hebben wij, Eva Loopik (Bax & Company), Loes Mik (Dienst Justitiële Inrichtingen), Josia Bruggen (Aveco de Bondt) en Roel Janssens (Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat) gedurende elf projectdagen onderzoek gedaan naar geschikte organisatievormen voor een Amelander warmtenet. Dit hebben we gedaan als onderdeel van het Nationaal Energietraineeship. We hebben het project uitgevoerd in naam van Bax & Company.

We hebben ons eerst verdiept in de context van Ameland (Hoofdstuk 2) en de warmtetransitie op Ameland (Hoofdstuk 3). Hiervoor zijn we ook vier dagen op Ameland geweest en hebben we met zo veel mogelijk belanghebbenden gesproken. We hebben literatuuronderzoek gedaan naar mogelijke organisatievormen voor een warmtenet (Hoofdstuk 4) en experts op dit gebied gesproken. Dit hebben we toegepast op de Amelander context (Hoofdstuk 5). Tot slot hebben we in Hoofdstuk 6 enkele aanbevelingen gedaan over waar de gemeente Ameland in de organisatie van een warmtenet op zou moeten letten.

Wilt u het volledige verslag van dit onderzoek bekijken,
dan kunt u hiervoor contact met ons opnemen via onderstaande formulier.

Omdat dit onderzoek vertrouwelijke informatie kan bevatten, vragen wij u zo duidelijk mogelijk de reden van inzage te geven.
Wij beoordelen iedere aanvraag handmatig, het kan dus even duren voordat u een reactie ontvangt.