skip to Main Content
Duurzame energieGoed wonen en leven

AVG-conforme benadering: Gegevensverzameling met betrekking tot energiearmoede

Student: Loes Hardeman

Onderwijsinstelling: Hanze Hogeschool

Datum: 16 oktober 2023

 

Samenvatting

Ter afronding van mijn studie aan de Hanzehogeschool in Groningen, heb ik dit onderzoek uitgevoerd in opdracht van de gemeente Ameland. De gemeente kampt met uitdagingen bij het bereiken van al haar inwoners als het gaat om het verstrekken van informatie over energietoeslagen en het beperken van energiearmoede. Het exacte aantal inwoners dat getroffen wordt door energiearmoede is onduidelijk. Het is dan ook van groot belang om alle inwoners te informeren over onderwerpen als verduurzaming, subsidies en toeslagen.

Het hoofddoel van dit onderzoek is het benaderen van de inwoners van Ameland op een AVG- conforme manier. De gemeente Ameland heeft informatie nodig van haar inwoners om de benodigde steun te bieden, maar moet tegelijkertijd voldoen aan de privacywetgeving en zorgvuldig met persoonsgegevens omgaan. Dit onderzoek resulteert in de ontwikkeling van een beroepsproduct, namelijk een AVG-conform stappenplan om inwoners te bereiken en te informeren, gepresenteerd in de vorm van een infographic. Daarnaast zal een tweede infographic worden gemaakt voor de inwoners van gemeente Ameland om hen te informeren over de mogelijkheid om energietoeslagen aan te vragen. Dit beroepsproduct is tot stand gekomen door gebruik te maken van methoden zoals literatuuronderzoek en interviews.

Dit onderzoek draait om de centrale vraag: “In hoeverre kunnen de werkprocessen binnen de gemeente Ameland worden aangepast om conform de AVG-richtlijnen de juiste informatie over te brengen aan inwoners die te maken hebben met energiearmoede, zodat zij de financiële steun kunnen ontvangen die zij nodig hebben?”

Het antwoord op deze vraag is gebaseerd op een combinatie van theoretisch en praktisch onderzoek. Uit het theoretische onderzoek is gebleken dat de gemeente Ameland moet voldoen aan diverse juridische vereisten bij het verzamelen van gegevens van inwoners, zoals vastgelegd in de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG). De eerste infographic zal een duidelijk stappenplan bevatten dat de gemeente effectief kan toepassen, maar ook voldoet aan de AVG-richtlijnen. De tweede infographic is bedoeld voor de inwoners zelf en heeft tot doel hun aandacht te vestigen op de energietoeslag waar zij mogelijk recht op hebben. Daarnaast zal de infographic hen informeren over het aanvraagproces en hen helpen bepalen of ze in aanmerking komen op basis van hun leefsituatie.

Daarnaast zijn de deelvragen in dit onderzoek beantwoord, waarbij de focus lag op de vereisten die voortvloeien uit wet- en regelgeving voor het maken van beide infographics, de eisen gesteld door de opdrachtgever en de uiteindelijke doelgroep, evenals de vormgevingseisen op basis van best practices.

Praktijkgericht onderzoek werd uitgevoerd door middel van interviews met professionals uit het werkveld. Uit deze gesprekken bleek dat professionals verschillende benaderingen hanteren bij de interactie met inwoners. De juridische en duurzaamheidsafdelingen maken weinig gebruik van persoonlijk contact en werken voornamelijk met standaardbrieven waarvan de formulering mogelijk verbeterd kan worden. De energiecoach daarentegen pleit voor persoonlijk contact en een vriendelijke en behulpzame benadering. Tevens wordt de locatiegerichte aanpak toegejuicht, omdat dit de mogelijkheid biedt om nog meer inwoners te bereiken.

Wilt u het volledige verslag van dit onderzoek bekijken,
dan kunt u hiervoor contact met ons opnemen via onderstaande formulier.

Omdat dit onderzoek vertrouwelijke informatie kan bevatten, vragen wij u zo duidelijk mogelijk de reden van inzage te geven.
Wij beoordelen iedere aanvraag handmatig, het kan dus even duren voordat u een reactie ontvangt.