skip to Main Content
Goed wonen en leven

De toekomst van ouderenhuisvesting op Ameland

Naam Project: De toekomst van ouderenhuisvesting op Ameland
Categorie: Goed wonen en leven
Studenten: Annie Leijenaar, Emma Toussaint, Berber Vonk, Steven Bults, & Stefan Lechner
School: Hanzehogeschool Groningen
Dit is een uitgave van de innovatiewerkplaats Health Space Design
Health Space Design is onderdeel van het kenniscentrum NoorderRuimte en het lectoraat Facility Management van de Hanzehogeschool Groningen

De toekomst van ouderenhuisvesting op Ameland

Vergrijzing is een landelijk probleem en komt er in razend tempo aan. De babyboomgeneratie loopt tegen de bejaarde leeftijd aan. Op 1 januari 2020 was 22% van de Amelanders 65 jaar of ouder. In de komende 10 jaar zal de leeftijdsgroep 75+ op Ameland met 88% stijgen. Hierdoor ontstaat frictie op de woningmarkt en verandert het palet van zorg voor ouderen. Daarom is het voor de gemeente Ameland belangrijk om te weten wat nodig is om deze frictie weg te nemen en ouderenhuisvesting en ouderenzorg toekomstbestendig te maken. Vier studenten van de Hanzehogeschool Groningen zijn voor de innovatiewerkplaats Health Space Design multidisciplinair met dit vraagstuk aan de slag gegaan. Op micro-, meso- en macroniveau hebben zij oplossingen, suggesties en verbeteringen gevonden. Op microniveau is gekeken naar zorgwensen van ouderen in combinatie met de invloed van cultuur op een eiland, op mesoniveau is er een folder ontwikkeld om thuiswonende ouderen zo lang mogelijk veilig zelfstandig thuis te kunnen laten wonen, en op macroniveau is er gekeken naar levensloopbestendige ouderenhuisvesting.

Wilt u het volledige verslag van dit onderzoek bekijken,
dan kunt u hiervoor contact met ons opnemen via onderstaande formulier.

Omdat dit onderzoek vertrouwelijke informatie kan bevatten, vragen wij u zo duidelijk mogelijk de reden van inzage te geven.
Wij beoordelen iedere aanvraag handmatig, het kan dus even duren voordat u een reactie ontvangt.