skip to Main Content
Duurzaam ToerismeGoed wonen en leven

De toekomst van Amelands kleinste dorp, Ballum

Naam Project: De toekomst van Amelands kleinste dorp, Ballum
Categorie: Duurzaam Toerisme, Goed wonen en leven
Student: Colin Baard
School: Hogeschool Inholland (Locatie Delft)

De toekomst van Amelands kleinste dorp, Ballum

Om het onderzoek tot een succes te maken is gewerkt met de volgende hoofdvraag:

“Op welke manier kan het dorp en de omgeving van Ballum in de toekomst garant staan voor lokale vitaliteit, leefbaarheid, duurzaamheid en sociale samenhang met behulp van bewoners, ondernemers, maatschappelijke instanties, instellingen en overheden?”

Om de visie te begrenzen wordt gewerkt middels 9 thema’s, dit zijn de Camminghastraat, Strand, Duurzame Energie, Mobiliteit, Onderhoud, Toeristische Waarde, Relatie Ballum <-> Gemeente Ameland, Woningbouw en Buitengebied. Om de visie uit te laten komen zijn strategieën geschreven, welke kunnen worden gebruikt als handleiding naar een mooier Ballum.

Uit de inventarisatie en interviews kwamen een aantal vraagstukken prominenter naar voren dan andere. Dit was onder andere de parkeerproblematiek. Daarnaast werd het strand vaak genoemd, de balans tussen natuur en recreatie lijkt daar zoek en men kan niet zonder droge voeten bij de zee komen. Ook blijkt Ballum niet genoeg beleving te faciliteren aan toeristen, het dorp heeft troeven in handen met de historische waarde echter kan de toerist dit niet ervaren.

Het onderzoek is uitgevoerd middels waarnemingen, beperkte literatuur en gesprekken met actoren. Dit kan hebben geleid tot een gekleurd beeld in de visie. Desondanks zijn de punten welke met kop en schouders boven andere punten uitstaken behandeld in het onderzoek. De rode draad van de interviews en het onderzoek is te vinden in dat Ballum ontzettend veel potentie heeft en met kleine stappen en maatregelen zichzelf prominenter op de Amelander kaart mag zetten.

Wilt u het volledige verslag van dit onderzoek bekijken,
dan kunt u hiervoor contact met ons opnemen via onderstaande formulier.

Omdat dit onderzoek vertrouwelijke informatie kan bevatten, vragen wij u zo duidelijk mogelijk de reden van inzage te geven.
Wij beoordelen iedere aanvraag handmatig, het kan dus even duren voordat u een reactie ontvangt.