skip to Main Content

Bereikbaar en verbonden

Naam Project: Bereikbaar en verbonden
Naam: Martijn Haitink (Dijkoraad R.R.G. B.V.), Tineke van der Schoor en Maarten Vieveen (Kenniscentrum NoorderRuimte)
Type opdracht: Onderzoek

Erfgoed geeft Ameland Energie!

Ameland timmert al jaren aan de weg op het gebied van verduurzaming, ook in de erfgoedsector wordt Ameland regelmatig aangedragen als voorbeeld van hoe energie en erfgoed gecombineerd kunnen worden; het landschappelijk ingepaste zonnepark spreekt voor zich. 

In dit KIEM-project stond deze thematiek – erfgoedsensitieve energieoplossingen – centraal, aanleiding hiervoor waren de zorgen van bewoners over de impact die de energietransitie kan hebben op natuur- en culturele waarden. Waarden die zeer belangrijk zijn voor de leefbaarheid op Ameland en Amelander economie. Bijzonder in dit project is de verbinding die we hebben gelegd tussen enerzijds opvattingen van bewoners en experts en anderzijds tussen de verschillende ruimtelijke schaalniveaus van duurzaam erfgoed: gebouwen, dorpen en landschappen. 

Vol enthousiasme en goede moed startte we in januari 2020 met dit project, met het idee eind december 2020 de resultaten te kunnen opleveren. De coronapandemie leidde tot beperkingen in ieders dagelijkse werkzaamheden: fysieke afspraken waren niet of zeer beperkt mogelijk. Dit leidde ook tot een kritische blik op de onderzoeksmethoden, waren de beoogde resultaten haalbaar? Door aanpassingen hierin zijn de resultaten behaald, zij het via ander soort contact met Amelanders en een langere doorlooptijd van het project tot eind april 2021. Een belangrijke succesfactor was de welwillendheid van partners en deelnemers om dit project tot een goed einde te brengen. 

Op de eerste plaats zijn we de subsidieverstrekker SIA en projectpartners dankbaar voor hun inzet, ondersteuning en flexibiliteit bij de uitvoering van dit project. Daarnaast hebben heel veel mensen zich constructief en enthousiast ingezet, deze mensen wil ik graag nadrukkelijk bedanken. En uiteraard, mocht ik mensen vergeten zijn, jullie inzet is niet minder gewaardeerd! 

  • De projectpartners voor het prettig samenwerken: Luc, Tineke, Margret, Annelies en Martijn. 
  • Stakeholders voor het sparren en leveren van inhoudelijke en organisatorische ondersteuning: Sigrid, Johan, Cris, Erwin, Jacob, Meindert, Marijn en Esther. 
  • Alle Amelanders voor hun een inhoudelijke bijdrage vanuit de dorpsbelangen van Ballum, Buren, Hollum en Nes; en bewoners van historische gebouwen op eigen titel, in het bijzonder: Jeroen, Jan en Ageeth. 
  • De tien studenten voor het verbreden en verdiepen van studies in dit project via jullie onderwijsprojecten: Amanda, Justin, Yvar, Hein, Kevin, Sanne, Elynne, Cor, Sandor en Anouk. En uiteraard ook jullie begeleiders: Willem, Henk en Wieke. 
  • Tot slot de collega’s van de Hanzehogeschool voor jullie rol bij de ontwikkeling en uitvoering van het project: Elles, Joke, Ron, Aagje, Klaas Jan, Kim en Steven. 

Allemaal hartelijk bedankt! 

U leest het al, veel mensen hebben op verschillende manieren hun steentje een bijdrage geleverd om dit project tot een goed einde te brengen. Namens de projectpartners hopen wij dat dit onderzoeksrapport waardevol zal zijn en dat de resultaten en aanbevelingen Amelanders en het cultreel erfgoed verder helpen richting een duurzame toekomst. 

Wilt u het volledige verslag van dit onderzoek bekijken,
dan kunt u hiervoor contact met ons opnemen via onderstaande formulier.

Omdat dit onderzoek vertrouwelijke informatie kan bevatten, vragen wij u zo duidelijk mogelijk de reden van inzage te geven.
Wij beoordelen iedere aanvraag handmatig, het kan dus even duren voordat u een reactie ontvangt.