skip to Main Content
Duurzame energieOndernemen en ontwikkelen

Samen op weg naar het verminderen van de CO2- uitstoot bij organisaties op Ameland – Onderzoek naar de energiebesparingsplicht

Student: Michelle Henstra

Onderwijsinstelling: Hanzehogeschool Groningen

Datum: 5 juni 2023

 

Managementsamenvatting

De energiebesparingsplicht is aangescherpt door de overheid. Bedrijven en instellingen met een energieverbruik van meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 M3 aardgas moeten verduurzamen om aan de plicht te kunnen voldoen. Veel organisaties op Ameland hebben vragen over de plicht en hebben hulp nodig voordat er stappen gezet kunnen worden. De gemeente Ameland wil deze organisaties graag hulp bieden doormiddel van informeren en adviseren, alleen is er niet duidelijk welke hulp organisaties nodig hebben. De hoofdvraag van het onderzoek luidt dan ook ‘Hoe kan de gemeente Ameland de organisaties die alleen een administratieve controle krijgen informeren en adviseren, zodat er in juli 2023 voldaan kan worden aan de energiebesparingsplicht?’. Het doel van het onderzoek is om de gemeente Ameland te voorzien van informatie over de behoefte welke nodig is en waar organisaties belemmeringen ondervinden. De gemeente Ameland kan de organisaties dan beter begrijpen en helpen waar nodig.

De populatie van het onderzoek zijn negen organisaties op Ameland die alleen een administratieve controle krijgen op de energiebesparingsplicht. Uit deze populatie is een steekproef van vier getrokken. Het onderzoek is uitgevoerd bij camping Roosdunen, Eetcafé de Boerderij, Amelander kaap en van Heeckeren.

De huidige situatie van de organisaties en de gemeente Ameland is in kaart

gebracht door de 3 p’s van de triple bottom line, people, planet en profit. Om tot de gewenste

situatie te komen zijn deze gegevens geanalyseerd met de GAP-analyse welke het probleem tussen de

situaties laat zien. Het TOL-model is gebruikt om achter de missie en doelstellingen van de gemeente

Ameland en de organisaties te komen om te gaan verduurzamen. Vervolgens is er een

documentstudie verricht op de betekenis van de energiebesparingsplicht en is er doormiddel van het

communicatiekruispunt van Ruler bepaald hoe er op een goede manier gecommuniceerd kan

worden. Als laatst is er voor het nemen van maatregelen gebruik gemaakt van de Erkende

maatregelenlijsten van de Rijksoverheid.

Uit de resultaten is gebleken dat de gemeente Ameland niet actief meedenkt met organisaties en zaken vaak afkeurt. De organisaties hebben aangegeven dat het voelt alsof de gemeente Ameland niet luistert, omdat er veel communicatie plaatsvindt doormiddel van eenrichtingsverkeer. Organisaties kunnen dan niet goed in gesprek gaan. Daarnaast is naar voren gekomen dat de maatregelen uit de erkenede maatregelenlijsten te moeilijk staan beschreven. Dit zorgt ervoor dat organisaties niet weten welke stappen er gezet moeten worden.

De conclusie is dat de gemeente Ameland organisaties kan informeren en adviseren door proactief mee te denken en advies te geven over welke maatregelen er het best getroffen kunnen worden. Organisaties zouden graag informatie en advies willen over de erkende maatregelen lijst, zodat duidelijk is wat de maatregelen inhouden. Hierbij is het van belang dat de gemeente Ameland communiceert doormiddel van tweerichtingsverkeer, zodat de organisaties weten dat de gemeente daadwerkelijk luistert en mee wil werken aan een oplossing.

Wanneer de gemeente Ameland nog meer informatie zou willen verzamelen over de informatiebehoefte en belemmeringen van organisaties, dan zou het mogelijk zijn om een vervolgonderzoek te doen naar alle organisaties op Ameland en niet alleen de organisaties met een administratieve controle.

 

Wilt u het volledige verslag van dit onderzoek bekijken,
dan kunt u hiervoor contact met ons opnemen via onderstaande formulier.

Omdat dit onderzoek vertrouwelijke informatie kan bevatten, vragen wij u zo duidelijk mogelijk de reden van inzage te geven.
Wij beoordelen iedere aanvraag handmatig, het kan dus even duren voordat u een reactie ontvangt.