skip to Main Content
Duurzaam Toerisme

Duurzaam toerisme op Ameland: Het toerisme van de toekomst

Naam Project: Duurzaam toerisme op Ameland: Het toerisme van de toekomst
Categorie: Duurzaam Toerisme
Student: Silke Brakkee
School: Hogeschool Inholland (Locatie Delft)

Duurzaam toerisme op Ameland: Het toerisme van de toekomst

Er is onderzoek gedaan naar het duurzaam toerisme op Ameland met als doel dit te verbeteren en verdere ontwikkeling te bevorderen. Als praktische uitvoering hiervan is er gekeken naar een duurzaam programma/arrangement voor Hollum. De hoofdvraag voor dit onderzoek luidde als volgt: “Hoe kan op Ameland het duurzaam toerisme bevorderd worden, ook in het laagseizoen?”

Voor het onderzoek is er eerst gekeken naar verschillende definitiebepalingen voor duurzaam toerisme en naar de huidige trends en ontwikkelingen als achtergrondinformatie en theoretisch kader. Vervolgens is er onderzoek gedaan naar het huidige (duurzaam) toerisme en is er een beleidsinventarisatie gedaan naar het huidige en toekomstige beleid. Middels een kansen en knelpunten analyse is er door middel van thema’s uiteindelijk toegewerkt naar een strategisch plan (advies).

Geconcludeerd kan worden dat het eiland al goed op weg is met de ontwikkeling van duurzaam toerisme. Diverse factoren dragen hier al aan bij. Uiteraard is er ook nog winst te behalen. Het opstellen van nieuw beleid maakt een gerichtere aanpak voor de ontwikkeling van duurzaam toerisme mogelijk. Op dit moment ontbreken er namelijk nog concrete actiepunten. Verder is goede samenwerking met alle actoren en het faciliteren van kennis voor actoren omtrent dit onderwerp van groot belang. Verder wordt er aangeraden om vervolgonderzoek uit te voeren bij toeristen en bewoners om het draagvlak voor de ontwikkeling van duurzaam toerisme op Ameland.

Wilt u het volledige verslag van dit onderzoek bekijken,
dan kunt u hiervoor contact met ons opnemen via onderstaande formulier.

Omdat dit onderzoek vertrouwelijke informatie kan bevatten, vragen wij u zo duidelijk mogelijk de reden van inzage te geven.
Wij beoordelen iedere aanvraag handmatig, het kan dus even duren voordat u een reactie ontvangt.