skip to Main Content
Duurzaam ToerismeDuurzame energie

AMELAND – Particuliere eigenaren van recreatiewoningen in de energietransitie. Het bereiken van de Amelanders door middel van een interventie voor het verduurzamen van particuliere recreatiewoningen

Datum: 5 juni 2023

Student: Christy Schminnes

EnTranCe – Hanze Hogeschool Groningen

 

Managementsamenvatting

Doordat de gemeente Ameland moeilijk particuliere eigenaren van recreatiewoningen kan bereiken, loopt hun doelstelling in 2035 een volledig aardgasvrij eiland te worden gevaar. In het kader van hun doelstelling is het daarom van groot belang dat de gemeente hiervoor een betere oplossing vindt. Voor het verduurzamen van het eiland werkt de gemeente aan verschillende projecten binnen het ’Programma Duurzaamheid’. Dit onderzoek richt zich specifiek op het project ’Ameland slim verwarmd’, waarvoor de gemeente diverse bijeenkomsten organiseert om zo veel mogelijk mensen te informeren en te motiveren mee te gaan in de warmtetransitie. De gemeente Ameland wil onderzocht hebben wat zij aan de vormgeving en invulling van hun bijeenkomsten kunnen veranderen, daarmee ook particuliere eigenaren van recreatiewoningen beter bereikt worden. Om die reden staat in dit onderzoek de volgende hoofdvraag centraal: ‘Wat is de meest geschikte vorm en invulling van de interventie voor de doelgroep van het project ‘Ameland slim verwarmd’?’

Voor beantwoording van deze hoofdvraag is ontwerpgericht onderzoek uitgevoerd met behulp van literatuuronderzoek, het uitzetten van een enquête, het doorvoeren van een experiment en het stellen van gesloten vragen. Hierbij heeft de onderzoeker eerst bepaald welke manier van denken over de verandering van de warmtetransitie heerst bij de doelgroep, om vervolgens de interventievorm daarop af te stemmen. Op deze manier is volgens literatuuronderzoek gewaarborgd dat de interventie aansluit bij de doelgroep. Nadat de interventievorm is ontworpen, heeft de onderzoeker deze getest tijdens een bijeenkomst die is georganiseerd bij Hotel Hofker in Nes, waar acht particuliere eigenaren van recreatiewoningen aan hebben deelgenomen. Op basis van de resultaten van deze bijeenkomst kon de onderzoeker beoordelen of de interventie voldoet aan twee criteria: de weergave van de informatiebehoefte van deelnemers en het bieden van ruimte voor het stellen van vragen. Na analyse van de onderzoeksresultaten zijn de volgende conclusies getrokken:

Conclusie 1: De manier van denken over de verandering ‘warmtetransitie Ameland’ bij de doelgroep is witdrukdenken en blauwdrukdenken.

Conclusie 2: Uit het experiment en de literatuur blijkt dat twee interventies aansluiten bij wit- en blauwdrukdenken, namelijk een brainstormsessie en het opstellen van een stappenplan.

Conclusie 3: Het opstellen van een stappenplan in het verlengde van de brainstormsessie geeft het best weer wat de doelgroep van de gemeente Ameland aan informatie nog nodig heeft om hun recreatiewoning te verduurzamen.

Conclusie 4: Beide interventies bieden de deelnemers ruimte om vragen te stellen.

Op basis van deze conclusies is het volgende ontwerp voorgesteld voor de meest geschikte vorm en invulling van de interventie voor particuliere eigenaren voor het project ‘Ameland slim verwarmd’:

Een interventie uitvoeren die bestaat uit een brainstormsessie gevolgd door het opstellen van een stappenplan. De deelnemers brainstormen eerst gezamenlijk over het onderwerp en stellen vervolgens, na een korte pauze, een stappenplan op op basis van de verzamelde aspecten.

Door de implementatie van dit ontwerp kan de gemeente Ameland het probleem van de moeilijke bereikbaarheid van particuliere eigenaren van recreatiewoningen aanpakken en oplossen.
Voor een succesvolle implementatie van de interventie geeft de onderzoeker volgende adviezen:

Advies 1: Gebruik maken van meerdere informatiekanalen voor het plaatsen van mededelingen.

Advies 2: Mededelingen eerder online plaatsen of toesturen. Minimaal twee weken voor aanvang datum de mededeling voor aanmelding online plaatsen

Advies 3: Een flyer ontwerpen met hierop de mededeling en deze onder de inwoners verspreiden.

Advies 4: Instanties de mogelijkheid bieden om telefonisch contact op te kunnen nemen met de organisator van de interventie.

Advies 5: Voor bijeenkomsten een neutrale locatie ter beschikking stellen of afhuren.

Advies 6: Als organisator ervoor zorgen dat deelnemers keuzemogelijkheden geboden krijgen bij de handelingen die ze tijdens de interventie verrichten.

Advies 7: De woordvoeder moet over passende competenties beschikken voor het houden van een interventie. Door middel van een training of eventueel scholing kan hij/zij kennis en ervaring opdoen.

Als de gemeente Ameland deze adviezen opvolgt, neemt de kans toe dat zij hun doel om in 2035 een aardgasvrij eiland te zijn kunnen bereiken.

Wilt u het volledige verslag van dit onderzoek bekijken,
dan kunt u hiervoor contact met ons opnemen via onderstaande formulier.

Omdat dit onderzoek vertrouwelijke informatie kan bevatten, vragen wij u zo duidelijk mogelijk de reden van inzage te geven.
Wij beoordelen iedere aanvraag handmatig, het kan dus even duren voordat u een reactie ontvangt.