skip to Main Content
Goed wonen en leven

Alcoholpreventie programma voor jongeren op Ameland

SAMENVATTING

 

Onderwerp. Op Ameland zijn er zorgen over de mate van alcoholconsumptie onder minderjarige jongeren. Met het toerisme is er veel aanbod, jongeren werken al op jonge leeftijd in de horeca en er heerst een positieve norm ten opzichte van alcohol. Deze paper onderzoekt welke factoren er ten grondslag liggen aan het alcoholgebruik. Op basis van de meest beïnvloedbare factoren is een interventieprogramma ontwikkeld gericht op leerlingen van de brugklas en hun ouders.

Aanpak. Data is verzameld middels interviews en literatuurstudie o.a. via de databases van EBSCO. Op basis van de verzamelde data is een selectie gemaakt van factoren. Deze factoren zijn opgenomen in een procesmodel en balanstabel, van waaruit de meest beïnvloedbare factoren gekozen zijn voor het interventieprogramma. Het interventieprogramma is gebaseerd op twee bestaande en onderzochte interventies.

Bevindingen. Er liggen vele factoren ten grondslag aan het alcoholgebruik onder minderjarigen. De aanpak van alcoholgebruik behoeft daarom een integrale preventieve aanpak. In recente onderzoeken en interventieprogramma’s licht de focus op het creëren van een kansrijke en veilige omgeving om op te groeien. De vroege adolescentie (11 – 13 jaar) is een geschikt moment voor het uitvoeren van preventieprogramma’s. De attitude ten opzichte van alcohol is nog overwegend negatief. De geselecteerde factoren voor het interventieprogramma van deze paper betreffen daarom het in stand houden van de negatieve attitude van de vroege adolescent en het vergroten van de zelfeffectiviteit. Daarnaast spelen ouders een essentiële rol. Alcohol gerelateerde afspraken en regels en alcohol gerelateerde communicatie tussen ouder en kind, zijn effectief gebleken opvoedvaardigheden om de alcoholconsumptie van de jongeren te beïnvloeden.

Conclusie. Het interventieprogramma bestaat uit de projectmaand Helder op school Ameland, bestaande uit een leerlinginterventie en een ouderinterventie. Brugklasleerlingen ontvangen in vier weken het lesprogramma Frisse Start gericht op preventie van alcohol. Ouders ontvangen gelijktijdig over vier weken vier keer een email met informatie, adviezen en opdrachten om alcohol gerelateerde opvoedvaardigheden te verbeteren, gericht op alcohol gerelateerde afspraken en regels en alcohol gerelateerde communicatie tussen ouder en kind. De interventies zijn onderzochte interventies. De combinatie van deze twee interventies is voor zover bekend nog niet eerder uitgevoerd.

 

 

 

Wilt u het volledige verslag van dit onderzoek bekijken,
dan kunt u hiervoor contact met ons opnemen via onderstaande formulier.

Omdat dit onderzoek vertrouwelijke informatie kan bevatten, vragen wij u zo duidelijk mogelijk de reden van inzage te geven.
Wij beoordelen iedere aanvraag handmatig, het kan dus even duren voordat u een reactie ontvangt.