skip to Main Content
Duurzame energieGoed wonen en leven

Adviesrapport: Optimalisatie van het geven van energieadviezen in gemeente Ameland

Hogeschool van Hall Larenstein, juni 2023, David Brink

Managementsamenvatting
Dit adviesrapport is geschreven in opdracht van Gemeente Ameland die wil onderzoeken welke obstakels er gevonden worden bij Amelandse woningeigenaren, in het kader van het verduurzamen van hun woning, en hoe er rekening houdend hiermee en met de beperkte tijd en het beperkte budget van Gemeente Ameland zo effectief en efficiënt mogelijk energieadviezen kunnen worden gegeven aan alle woningen op Ameland.

De hoofdvraag van dit onderzoek is:

– Welke aanpak zou het meest efficiënt zijn voor Gemeente Ameland om zijn woningen van op maat energieadviezen te voorzien en is er een effectievere aanpak voor het geven van de energieadviezen, gezien de obstakels voor woningeigenaren bij het verduurzamen en de beperkte tijd en het beperkte budget die Gemeente Ameland heeft voor het geven van de energieadviezen?

Om de hoofdvraag te beantwoorden is er zowel fieldresearch als deskresearch uitgevoerd, hiervoor zijn de volgende handelingen verricht:

– Er is aan de hand van wat in landelijke literatuur naar voren komt een inventarisatie gemaakt van alle obstakels die voorkomen bij Nederlandse woningeigenaren en er is aan de hand van 21 interviews die in dit onderzoek zijn uitgevoerd bij Amelandse woningeigenaren een inventarisatie gemaakt van obstakels bij Amelandse woningeigenaren. Waarna beide inventarisaties met elkaar vergeleken zijn om inzichtelijk te maken in hoeverre de situatie op Ameland overeenkomt met de rest van Nederland en of landelijke literatuur relevant is voor Gemeente Ameland.
– Alle obstakels bij Amelandse woningeigenaren zijn uiteengezet in een model dat de klantreis weergeeft van woningeigenaren. Waarbij de klantreis alle verschillende stappen vertegenwoordigt die woningeigenaren door gaan in het proces van het verduurzamen van hun woning. Dit model is gebruikt om zo inzichtelijk te maken welke obstakels in welke fase van het verduurzamen van een woning optreden.
– Er zijn twee theoretische modellen voor het voorspellen van menselijk gedrag gebruikt om de obstakels bij Amelandse woningeigenaren te analyseren en inzichtelijk te maken hoe de gevonden obstakels in praktijk woningeigenaren belemmeren om over te gaan tot het verduurzamen van hun woning.
– Er is door middel van een interview met de energieadviseur van Gemeente Ameland en alle obstakels bij Amelandse woningeigenaren vastgesteld hoe efficiënt de huidige aanpak is, voor het geven van ‘op maat’ energieadviezen aan alle woningeigenaren, uitgedrukt in tijd en budget.
– Er is aan de hand van bovenstaande resultaten, van literatuuronderzoek, van een interview met een energiecoach van Gemeente Leeuwarden en van een interview met een Nederlandse commerciële energieadviseur, vastgesteld of de huidige aanpak van Gemeente Ameland voor het geven van ‘op maat’ energieadviezen aan alle woningeigenaren efficiënter kan, uitgedrukt in tijd en budget.
– Er is aan de hand van bovenstaande resultaten, van literatuuronderzoek, van een interview met de energieadviseur van Gemeente Ameland, van een interview met een projectleider duurzaamheid van Gemeente De Fryske Marren en van een interview met de beleidsmaker duurzaamheid van Gemeente Vlieland, vastgesteld of de huidige aanpak van Gemeente Ameland voor het geven van ‘op maat’ energieadviezen aan alle woningeigenaren effectiever kan.

Uit het onderzoek is het volgende geconcludeerd:

– Dat landelijk de belangrijkste soorten obstakels op het gebied van financiën en kennis liggen.
– Dat de resultaten van dit onderzoek in lijn liggen met wat er landelijk in literatuur aan orde komt en het gehele proces voor het verduurzamen van woningen voor Amelanders dus overeenkomt met dat van woningeigenaren elders in Nederland.
– Dat het naar schatting met de huidige aanpak 2.684 uur zou duren om alle woningen op Ameland van ‘op maat’ energieadviezen te voorzien, dat er negen verschillende methoden gevonden zijn om de tijdsduur van huidige aanpak te reduceren en dat er van het nodige budget hiervoor geen schatting kon worden gemaakt door het ontbreken van informatie over uurlonen.
– Dat door het ontbreken van een nulmeting de huidige effectiviteit van het geven van energieadviezen niet bekend is, maar er wel methoden gevonden zijn om extra obstakels weg te nemen bij woningeigenaren, wat mogelijk zou kunnen leiden tot een hogere effectiviteit van de gegeven energieadviezen.
Op basis van dit onderzoek zijn er de volgende aanbevelingen voor Gemeente Ameland:
– Begin direct met het meten van de huidige effectiviteit van het geven van energieadviezen.
– Overweeg om de methoden die mogelijk kunnen leiden tot een hogere effectiviteit te
implementeren.
– Maak aan de hand van de beschikbare tijd en het beschikbare budget een keuze van welke van
de negen methoden, die zouden kunnen leiden tot een hogere efficiëntie, er gebruikt kunnen
worden in de huidige aanpak en begin hier zo snel mogelijk mee.
– Volg landelijke ontwikkelingen op het gebied van obstakels bij woningeigenaren en aanpakken
voor het wegnemen van deze obstakels.
– Voor een verbetering van de nauwkeurigheid van de tijdsinschatting van de huidige aanpak zou
er een vervolgonderzoek kunnen worden gedaan naar de nu onzekere variabelen waarop de tijdsinschatting voor de huidige aanpak gebaseerd is.

Wilt u het volledige verslag van dit onderzoek bekijken,
dan kunt u hiervoor contact met ons opnemen via onderstaande formulier.

Omdat dit onderzoek vertrouwelijke informatie kan bevatten, vragen wij u zo duidelijk mogelijk de reden van inzage te geven.
Wij beoordelen iedere aanvraag handmatig, het kan dus even duren voordat u een reactie ontvangt.