skip to Main Content
Circulaire economie

A more sustainable supply chain on Ameland

Samenvatting
Duurzaamheid is de laatste jaren erg van belang. Energie is kostbaar en moet goed benut worden, niet verspild. Veel transport kost veel energie en geld en daarom hebben wij de opdracht gekregen om een plan te maken voor een circulair Ameland. Door plannen te maken voor een circulair Ameland zullen de transportbewegingen erg verminderd worden wat natuurlijk voordelen kent voor het milieu én beperking van overlast van vrachtverkeer.
Na onderzoek gedaan te hebben zijn er een aantal ideeën ontstaan. Deze ideeën sluiten erg goed op elkaar waardoor er een goed circulair plan ontstaat. Door over te stappen op dubbeldoel koeien wordt minder melk geproduceerd en meer vlees. Door een lagere melkproductie produceren de koeien ook minder mest. Dit zorgt voor minder transportbewegingen, omdat er minder mest hoeft worden afgevoerd naar het vaste land.
Met het idee dat verwerking van de melk volledig plaats zal vinden op het eiland zal dit de transportbewegingen erg verminderen. Door regels over het slachtproces is het echter wel moeilijk om een profitabel klein slachthuis op het eiland op te zetten. Door een zuivelfabriek te beginnen op het eiland kan de melk van de boeren daar verwerkt worden. Van 10kg melk kan er ongeveer 1kg kaas gemaakt worden. Hiermee wordt het volume erg verminderd voor transport. De bedoeling is dat de zuivelfabriek centraal op het eiland is om zo transport van de melkboeren naar de kaasmakerij te reduceren. Ook zal er yoghurt en kwark gemaakt worden in de zuivelfabriek. Restproducten zullen ook verwerkt worden op het eiland of worden aan de varkens gevoerd.
Agrophotovoltaics, zonnepanelen gecombineerd met landbouw, worden geplaatst om groene energie op te wekken voor het eiland. Ook zal gebruik gemaakt worden van mestvergisters om groene energie op te wekken. Dit zorgt ervoor dat de mest een betere meerwaarde krijgt, wat daarnaast kan zorgen voor een deel van het inkomen van de melkveehouders op het eiland. Door al deze ideeën toe te passen op Ameland wordt er een grote stap gezet richting het verduurzamen van Ameland en het verminderen van transportbewegingen. Op onderstaande afbeelding staat de schematische weergave van de vernieuwde supply chain op Ameland.

Wilt u het volledige verslag van dit onderzoek bekijken,
dan kunt u hiervoor contact met ons opnemen via onderstaande formulier.

Omdat dit onderzoek vertrouwelijke informatie kan bevatten, vragen wij u zo duidelijk mogelijk de reden van inzage te geven.
Wij beoordelen iedere aanvraag handmatig, het kan dus even duren voordat u een reactie ontvangt.