skip to Main Content
Niet gecategoriseerd

Eindpresentatie Supply Chain Management – Van Hall Larenstein

Naar aanleiding van de module supply chain management van de opleiding Bedrijfskunde & Agribusiness op het van Hall Larenstein, hebben 4 studenten een rapport geschreven over de plannen voor een circulair Ameland en hoe hierop in kan worden gespeeld. Het onderzoek is uitgevoerd door middel van onderzoek naar de verschillende branches op Ameland. Zo is er een analyse gedaan voor de horeca, energietransitie, het opvangen van regenwater en de toeristen die op Ameland aanwezig zijn. Op de horecabranche zijn de studenten dieper ingegaan. Het doel van deze opdracht was om zo veel mogelijk bedrijven en instanties in kaart te brengen. Zoals eerder genoemd is er gekozen om dieper in te gaan op de supply chain voor de horeca. In het rapport staat hoe Ameland circulair kan worden gemaakt, specifiek op het gebied van de horeca, maar ook is gekeken naar de andere sectoren die aanwezig zijn op Ameland.