skip to Main Content
Niet gecategoriseerd

Eindpresentatie SDG trainees

In september gingen 5 trainees aan de slag om voor de gemeente Ameland in samenwerking met de Waddencampus een workshop te organiseren over Sustainable Development Goals. Oftewel de duurzame ontwikkelingsdoelen die uit het klimaat akkoord van Parijs zijn ontstaan. De studenten hebben een interessante online workshop georganiseerd voor enkele beleidsambtenaren. Hierin werd uitgelegd welke SDG’s er zijn en gekeken waar de gemeente Ameland het al heel goed doet en waar er nog meer aandacht naar toe mag gaan.

In het Tropeninstituut te Amsterdam was hun eindpresentatie waar wij als Waddencampus bij aanwezig mochten zijn.

Op dit moment bekijkt de Waddencampus samen met de gemeente Ameland of deze workshop ook aan bedrijven en geïnteresseerden op Ameland gegeven kan worden.