skip to Main Content
Niet gecategoriseerd

Eindpresentatie NHL Stenden Studenten: Ontmoeten & Activiteiten voor en door jongeren op Ameland

Zes NHL Stenden studenten van de opleidingen pedagogiek en social work zijn vanaf februari 2023 wekelijks naar Ameland gekomen om bij te dragen aan het initiatief Bloeizone Ameland (Gezond en gelukkig wonen en leven op Ameland). Vanuit de minor Verslavingskunde en de minor Creative Communities hebben zij zich gericht op de doelgroep jongeren met als thema’s: Ontmoetingsplekken en Activiteiten voor en door jongeren.

In een brainstormsessie met alle 2e jaars van de BWS hebben de studenten  goede en verrassende ideeën opgehaald. Denk aan een paarden crossbaan, een plek om met vrienden af te spreken en af en toe een feestje te bouwen met live muziek en mocktails. Ook hebben de studenten met verschillende organisaties, de gemeente, initiatiefnemers en de vier buurthuizen gesproken om de mogelijkheden te inventariseren. Er liggen veel ideeën en mogelijkheden. Hoe de jongeren vervolgens structureel te betrekken in het realiseren van hun eigen ideeën is nog een zoektocht. De studenten hebben aanbevelingen gedaan zoals: gebruik social media (snapchat, instagram), bezoek vindplekken, maatschappelijke stage en KWT-uren inzetten bij de Bloeizone, jongerenwerker en initiatieven bundelen. In september start een nieuw groepje studenten. De ambitie is dat er samen met de jongeren toegewerkt wordt naar het realiseren van hun eigen wensen en ideeën.