skip to Main Content
Niet gecategoriseerd

Duurzaam toerisme op Ameland – Het toerisme van de toekomst

Al van kleins af aan kom ik (Silke) op de Waddeneilanden. Een heerlijke plek om uit te waaien, vakantie te vieren en even tot rust te komen van alle drukte uit de Randstad. De ideale plek om 5 maanden onderzoek te doen naar duurzaam toerisme.

Ameland heeft de ambitie om zelfvoorzienend en duurzaam te worden. Duurzaam toerisme speelt hierbij ook een belangrijke rol. Daarentegen is het wel belangrijk dat het toerisme kan blijven bestaan, aangezien het een belangrijke bron van inkomsten is voor veel eilanders. Om die reden is er onderzoek gedaan naar het duurzaam toerisme op Ameland met als doel dit te verbeteren en verdere ontwikkeling te bevorderen. Als praktische uitvoering hiervan is er gekeken naar een duurzaam programma/arrangement voor Hollum. De hoofdvraag voor het onderzoek luidde als volgt: “Hoe kan op Ameland het duurzaam toerisme bevorderd worden, ook in het laagseizoen?”

Uit het onderzoek kan er geconcludeerd worden dat het eiland al goed op weg is met de ontwikkeling van duurzaam toerisme. Diverse factoren dragen hier al aan bij. Uiteraard is er ook nog winst te behalen. Het opstellen van nieuw beleid maakt een gerichtere aanpak voor de ontwikkeling van duurzaam toerisme mogelijk. Op dit moment ontbreken er namelijk nog concrete actiepunten. Verder is goede samenwerking met alle actoren en het faciliteren van kennis voor actoren omtrent dit onderwerp van groot belang. Verder wordt er aangeraden om vervolgonderzoek uit te voeren bij toeristen en bewoners om het draagvlak voor de ontwikkeling van duurzaam toerisme op Ameland en het arrangement voor Hollum te peilen.