skip to Main Content
Niet gecategoriseerd

Ballum op z’n Ballums – De toekomst van Amelands kleinste dorp, Ballum

Bij de eindpresentatie sloot Colin af met de woorden: “Na 22 weken wonen en werken op Ameland is een einde gekomen aan een bijzondere en leerzame tijd.”

Colin heeft in deze tijd onderzoek gedaan naar de toekomstvisie van Ballum. Om het onderzoek tot een succes te brengen is gewerkt met de volgende hoofdvraag:

“Op welke manier kan het dorp en de omgeving van Ballum in de toekomst garant staan voor lokale vitaliteit, leefbaarheid, duurzaamheid en sociale samenhang met behulp van bewoners, ondernemers, maatschappelijke instanties, instellingen en overheden?”

 

Uit de inventarisatie en interviews kwamen een aantal prominente vraagstukken naar voren. Dit waren onder andere de parkeerproblematiek, maar ook het strand werd vaak genoemd. Een positieve conclusie was dat het dorp troeven in handen heeft met de historische waarde. De vraag is wel hoe deze troeven goed uit te spelen.

De rode draad van de het onderzoek is dat Ballum ontzettend veel potentie heeft en met kleine stappen en maatregelen zichzelf prominenter op de Amelander kaart mag zetten.