skip to Main Content

Ondernemer of organisator op Ameland? Vragen, maar weinig tijd voor antwoorden? Wellicht biedt de Waddencampus de oplossing. De Waddencampus verbindt vraagstukken uit de Amelander praktijk aan studenten die daar onderzoek naar doen.

Waarschijnlijk heeft uw vraag raakvlakken met meerdere van de 6 focusgebieden waarop Waddencampus zich richt:

  • Goed Wonen en Leven
  • Duurzame Energie
  • Optimaal Bereikbaar en Verbonden
  • Circulaire Economie
  • Toekomstbestendig Ondernemen
  • Duurzaam Toerisme

Wij hanteren dan ook een integrale manier van werken, waardoor u gebalanceerde onderzoeksresultaten mag verwachten.

De Waddencampus stemt vraag- en aanbod van onderzoek met elkaar af, bevordert de samenhang en de samenwerking tussen partijen. Daarnaast coördineert de Waddencampus de verschillende onderzoeken en voert regie op het eindresultaat. De Waddencampus koppelt de resultaten terug en ontsluit deze voor een breder publiek.

Meer weten?

Benieuwd naar de mogelijkheden voor u? Neem een kijkje bij de voorbeeldprojecten of neem contact op met Esther Oud, programmacoördinator van de Waddencampus.

Neem contact met ons op