skip to Main Content
Circulaire economie

Ameland: proeftuin voor circulair ondernemerschap

Begin 2021 is Metabolic* gevraagd om, in opdracht van de Provincie Friesland en De WaddenCampus, een eiland brede materiaalstroomanalyse te doen gefocust op 5 sectoren, nl. Melkveehouderij, Amelands product, Recreatie, Horeca en Energie. Het onderzoek werd geleid door Gerard Roemers namens Metabolic en op 1 februari 2022 werden de onderzoeksresultaten gepresenteerd. Vrijwel alle geselecteerde sectoren waren aanwezig bij de eindpresentatie aanwezig, plus de Gemeente Ameland.

Na de presentatie van het eindrapport was er tijd voor de focussectoren om 1-op-1 in gesprek te gaan met Gerard Roemers om te kijken wat nu de eerste stap kan zijn en waar nog meer mogelijkheden liggen.

Materiaalstroomanalyse

Maar wat is nou een materiaalstroomanalyse?

Een materiaalstroomanalyse geeft een beeld van de stromen die een systeem (denk aan een bedrijf, een stad, of in dit geval een eiland) in- en uit stromen. Door alle stromen weer te geven in één overzichtelijk diagram kunnen nieuwe inzichten ontstaan in het systeem en wordt duidelijk welke stromen aangepakt moeten worden op weg naar een circulair Ameland.

Sectoranalyse:

In de sectoranalyse zijn de sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen van de transitie naar een circulaire economie in kaart gebracht voor een vijftal sleutelsectoren, zoals eerder aangegeven: Melkveehouderij, Amelands product, Recreatie, Horeca en Energie. Hierbij is in de eerste plaats gekeken naar de situatie voor Ameland en Noord-Nederland, maar internationale trends en technologische ontwikkelingen worden uiteraard ook meegenomen.

t de sectoranalyse van de 5 focussectoren te komen is er onderzoek gedaan naar economische, sociale en ecologische aspecten van Ameland. Een groot deel van de relevante data, beleidsdocumenten en contextuele (advies)rapporten is publiekelijk openbare data. Daarnaast zijn bedrijfsbezoeken uitgevoerd, waarbij aanvullende inzichten zijn opgehaald in gesprekken met eilander ondernemers

Om een goed beeld te krijgen van de mogelijkheden, barrières en wensen van ondernemers op het gebied van duurzaamheid en de circulaire economie, is Metabolic op bezoek gegaan bij vijf eilander ondernemers. Daarbij is met hen gesproken over:

  • Wat ze al doen, waar ze nog meer kansen zien voor verduurzaming.
  • Wat het lastig maakt om te verduurzamen: wat zijn de bedreigingen en barrières waar zij als ondernemer tegenaan lopen.
  • Op welke manier zij geholpen kunnen worden die stap toch te maken.

Daarnaast is data verzameld, bijvoorbeeld over inkoop, energieverbruik, verpakkingsmateriaal en afval. Met deze informatie zijn in samenspraak met de ondernemers een aantal projectplannen uitgewerkt waarmee ze de transitie naar een circulair bedrijf kunnen maken.

  • The Harbour (sector Horeca)
  • Klein Vaarwater (sector Recreatie)
  • Amelander Energie Coöperatie (sector Energie)
  • Melkveehouderij J.L.A de Jong (sector Landbouw)
  • Amelander Meervalkwekerij (sector Amelander Product)

 

* Metabolic is Amsterdams bedrijf dat streeft naar duurzame systeemveranderingen. Ze werken aan bestaande wereldeconomie om deze zo snel mogelijk te transformeren door samen te werken met invloedrijke besluitvormers. Dit stimuleert duurzaamheidsbeheer en organisatorische veranderingen.