Over de Waddencampus

Wie we zijn

De Waddencampus is een netwerkplatform die onderwijs- en kennisinstellingen, studenten, ondernemers/bedrijven, organisaties en overheden met elkaar verbindt om samen tot slimme(re) oplossingen te komen voor actuele vraagstukken [op Ameland]. De Waddencampus bestaat sinds 2014 en is een initiatief van gemeente Ameland, Nordwin – Kenniswerkplaats en EnTranCe.

Wat we doen

De Waddencampus stemt vraag- en aanbod van onderzoek met elkaar af, bevordert de samenhang en de samenwerking tussen partijen. Daarnaast coördineert de Waddencampus de verschillende onderzoeken en voert regie op het eindresultaat. De Waddencampus koppelt de resultaten terug en ontsluit deze voor een breder publiek.

Doelstelling

De onderzoeksresultaten moeten een bijdrage leveren aan:

  • Versterken van het onderwijs
  • Vernieuwen en duurzaam ontwikkelen
  • Verbreden van de werkgelegenheid
Aanpak

De Waddencampus organiseert in samenwerking met partners (thema)bijeenkomsten om te actuele vraagstukken slim te combineren met studenten. Onderzoek wordt uitgevoerd met medewerking van focusgroepen, experts en enquêtes. De Waddencampus werkt aan de realisatie van een digitaal onderzoek platform voor waarborging van representatieve onderzoeksresultaten.

Contact

De Waddencampus is gehuisvest in het Natuurcentrum Ameland aan de Strandweg 38 te Nes. Hier zijn werk- en overlegplekken, alsmede een presentatieruimte voor studenten beschikbaar.

Heeft u een vraag of wilt u onderzoek doen? Neem dan via het contactformulier contact op met Sigrid Roep of Marijn Oud 

Top