Nieuws

 • Erfgoed geeft Energie afgerond

  Op 7 juli heeft het onderzoeksteam van Maarten Vieveen, IWP Noorderruimte Hanzehogeschool hun onderzoek gepresenteerd op het gemeentehuis. Het onderzoek is onderdeel van het KIEM-project en heeft geresulteerd in een 'Mijn Amelander Erfgoedmap' die bewoners van erfgoed panden kunnen gebruiken bij het verduurzamen van hun pand. De Waddencampus heeft aan dit mooie project mee mogen doen door de studenten te begeleiden die onderzoek deden op Ameland. Ook het adviesbureau Dijkoraad heeft een bijdrage geleverd aan de Erfgoedmap.

 • Onderzoek Biovergister

  Op 27 mei presenteerden Roy, Joost en Kemil hun onderzoek naar de Biovergister die de Gemeente Ameland wil realiseren op de energie rotonde in de Ballumerbocht. Elke student had een eigen probleemstelling en er werden mooie suggesties gepresenteerd over de manier van afvalinzameling en de systemen die de Biovergister het beste kan gebruiken voor de input van afval. Daarnaast kwamen er wensen naar boven voor extra onderzoek waarvoor de Waddencampus samen met Entrance op zoek gaat naar nieuwe studenten. 

 • Vacature projectbegeleider Waddencampus

  De Waddencampus is een netwerkplatform dat onderwijs- en kennisinstellingen, studenten, ondernemers/bedrijven, en de overheid met elkaar verbindt om samen tot slimme(re) oplossingen te komen voor actuele (duurzaamheids)vraagstukken op Ameland. In verband met het vertrek van onze huidige medewerker is de Waddencampus op zoek naar geschikte kandidaten voor de functie van:

 • Lokale voedselproductie Ameland, VHL

  Op 15, 16 en 17 september 2020 bezochten studenten van de Van Hall Larenstein (VHL)-minor ‘Feeding our Planet’ Ameland. Op 21 oktober presenteerden ze hun onderzoeksbevindingen.

 • Warmteopwek en -opslag waterplassen De Vleijen

  Graag prikkelt de Waddencampus studenten om tot innovatieve oplossingen voor de energietransitie te komen.

 • Verdiepingsslag warmtescans Buren

  In februari maakten vrijwilligers en studenten warmtescans van woningen in Buren. Studenten Built Environment van de Hanzehogeschool Groningen onderzoeken de foto's nu nader.

 • Waddencampus krijgt bijdragen

  Op basis van een projectplan zijn door het Waddenfonds en de Provincie Fryslân subsidies toegekend aan het samenwerkingsverband Waddencampus 2.0.

 • Facility Management en EnTranCe-onderzoek

  Op 26 februari was de ‘Amelander’ start met circa 30 Facility Management- en 5 Innovatiewerkplaats-studenten van het EnergieTransitieCenter van de Hanzehogeschool Groningen.

 • EnTranCe-studenten presenteren resultaten

  Op 13 en 23 januari 2020 vonden er op Ameland presentaties plaats van resultaten van verschillende uiteenlopende onderzoeken.

 • Start EnTranCe-onderzoek in Hollum en Buren

  Op 21 november startten 12 Bouwkunde studenten via het Energie TransitieCenter (EnTranCe) aan hun 10 weken durende Buitenwerkplaats module op Ameland.

 • Keten schaap- Amelander wolproduct door VHL

  Op 19 november 2019 verzochten Yvonne Spoelstra en Diana Warmels Agribusiness-studenten van Van Hall Larenstein (VHL) om met hun mee te denken over plannen voor hun Amelander wolproductie. 

 • Bewonersavond Dorpsvisie Buren, VHL en EnTranCe

  Op 17 oktober 2019 organiseerden Van Hall Larenstein-studenten met Dorpsbelang Buren een bewonersavond over de toekomst van Buren. EnTranCe startte met een toelichting op 'Buren geeft Energie'.

 • EnTranCe studenten starten Amelander opdrachten

  Op 17 september 2019 zijn circa 30 HBO- en MBO- studenten via het Energie Transitie Centrum gestart aan hun onderzoek op Ameland met een eerste gesprek met hun opdrachtgevers.

 • Werktuigbouwkundestudenten presenteren onderzoeken

  Op 12 juli 2019 presenteerden twee groepen Werktuigbouwkunde (WTB) studenten van de Hanzehogeschool de resultaten van onderzoek naar de verduurzaming bij v.v. Geel Wit en Zuivelboerderij Ameland.

 • Bouwkunde studenten ROC Friese Poort op Ameland

  Op 26 juni kwamen 11 studenten, Klaas Biemold (bouwkundedocent Friese Poort) en Roeland Westra (Centrum Duurzaam ROC Friese Poort) voor een duurzame excursie naar het eiland.

 • Posterpresentatie EnTranCe-Hanzehogeschool

  Op 19 juni 2019 presenteerden studenten op het 'Fossielvrije testevent Elfwegentocht' op Gemeentewerken in de Ballumerbocht op Ameland hun onderzoeksresultaten aan de hand van posters.

 • Workshops op Ameland door EnTranCe afstudeerders

  Op 22 en 28 mei organiseerden HBO-studenten workshops in het Natuurcentrum op Ameland. De studenten studeren af via het EnergieTransitie Centrum (EnTranCe) in Groningen.

 • Studenten verrichten metingen bij Geel Wit

  Een aantal Werktuigbouwkunde studenten van de Hanzehogeschool uit Groningen hebben installatietechnische metingen verricht op het complex van Voetbalvereniging Geel Wit.

 • VHL velddagen Ameland en workshop Velp

  23 studenten van Van Hall Larenstein (VHL) Velp deden in maart onderzoek naar de relatie tussen landschap en Amelands Produkt. In april vond een workshop in Velp plaats.

 • Nordwin College plant helm 'Blote voeten pad'

  Als onderdeel van een tweedaagse excursie naar Ameland is door studenten MBO 1&2 - Groen van het Nordwin College uit Leeuwarden helm geplant bij het 'Blote voeten pad' van het Natuurcentrum.

 • Inspiratieavond Circulair Ondernemen

  Op 28 februari 2019 heeft het Ondernemersplatform Ameland (OPA) in overleg met Amelands Produkt en de Waddencampus een inspiratieavond 'Circulair ondernemen' georganiseerd in het Natuurcentrum te Nes Ameland.

 • Symposium adviesbureau VVVoghel, VHL Leeuwarden

  Op 1 februari vond het Symposium van Adviesbureau VVVoghel plaats op Van Hall Larenstein in Leeuwarden. Twee onderzoeksprojecten betrof het verduurzamen van bedrijven op Ameland.

 • Kluskamp Ameland - Nordwin College - Aftermovie

  Eind januari zijn alle eerstejaars leerlingen van de opleidingen Natuur & Recreatie en Hovenier van het Nordwin College uit Leeuwarden drie dagen naar Ameland geweest voor een kluskamp op vakantiepark Klein Vaarwater.

 • Presentatie MIP, NHL Stenden-Leeuwarden

  Op 29 januari waren er  'Marketing in de Praktijk' (MIP)-pitches op de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden (NHL) - Stenden. Eén pitch betrof de vermarketing van de Zuivelboerderij Ameland.

 • Final Symposium EnTranCe, Groningen

  Op 24 januari 2019 was in Groningen het Final Symposium van de InnovatieWerkPlaats (IWP). Studenten presenteerden hun duurzame onderzoeken op posters, waarvan een aantal over Ameland.

 • Energie-neutraal clubgebouw Ballum, Hanzehogeschool

  Op 18 januari 2019 vond een presentatie in Ballum plaats van een energie-neutraal clubgebouw op het parkeerterrein aan de Strandweg voor Dorpsbelang Ballum.

 • Brainstormsessie 'toekomst Waddencampus'

  16 januari heeft een brainstormsessie plaatsgevonden. Met 18 deelnemers uit het onderwijs, bedrijfsleven en overheid is gepraat over de toekomst van de Waddencampus.

 • Afstudeerstage, MBO Life Sciences Nordwin College

  Vanaf 3 september 2018 heeft Hendrik Boomsma 16 weken stage gelopen bij de Destilleerderij van Henk Stuurman, de Mosterdmolen van de STAM en bij de Bierbrouwerij Ameland van familie Visser.

 • Vermarketing Zuivelboerderij Ameland, NHL-Stenden

  Vier commerciële economie studenten van de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden-Stenden onderzoeken op welke manier Zuivelboerderij Ameland haar producten het best kan vermarkten.

 • Ondertekenen samenwerkingsovereenkomst

  Op 13 juli heeft Jan Wibier, de voorzitter van Amelands Produkt en Ondernemers Platform Ameland (OPA), samenwerkingsovereenkomsten getekend.

 • Dorpsontwikkelingsplan Buren, Van Hall Larenstein

  Aan de hand van vier uitdagingen worden, in opdracht van dorpsbelang Buren, de ontwikkelingen in het dorp Buren geanalyseerd.

Top