Workshops op Ameland door EnTranCe afstudeerders

Op 22 en 28 mei organiseerden HBO-studenten workshops in het Natuurcentrum op Ameland. De studenten studeren af via het EnergieTransitie Centrum (EnTranCe) in Groningen.

Joline Teisman (22 mei 2019)

De inspiratieworkshop van Joline betrof 'De toekomst van Duurzaam Toerisme Ameland'. Door Joline werd een nieuwe theorie van UNESCO gebruikt die je beter helpt begrijpen welke rol de toekomst speelt in wat je denkt en wat je doet. De theorie wordt 'Futures Literacy' (FL) genoemd.

Tijdens de workshop inspireerden Joline en FL-expert Elles Kazemier de aanwezigen om de gastheer-gastrelatie op Ameland onder de loep te nemen en te onderzoeken of deze wel toekomstbestendig en duurzaam is. Door toekomstvisies te verbeelden en perspectieven te verbinden, werden nieuwe inzichten gecreĆ«erd in de mogelijkheden die de toekomst biedt voor de duurzame ontwikkeling van het toerisme op Ameland.

workshop joline teisman

Joline zal de resultaten van literatuurstudie, onderzoek en de workshop verwerken in haar afstudeerrapport. Dit moet begin juni 2019 (via EnTranCe) bij de Hanzehogeschool ingeleverd worden.

Paul van der Haar en Patrick Vriese (28 mei 2019)

De huidige subsidieregeling eindigt op 1 juli 2019. Daarom wordt mede door Paul en Patrick onderzocht hoe de Waddencampus in de toekomst vormgegeven moet worden. De studenten gebruiken hierbij het Nieuwe Business Model (NBM) Dit is een nieuwe manier van kijken naar (nieuwe) bedrijfsvoering en genereert meer waarde aan bedrijven dan enkel economische waarde. Daarom organiseerden Paul en Patrick een workshop over de 'Waardecreatie' van de Waddencampus.

Mensen met verschillende, voor de Waddencampus stakeholder-, achtergronden discussieerde over de toekomstige Waddencampus. De basis voor de discussie waren de volgende thema's: ontwerpstructuur, principes, waarden en community-structuur. Notities van de discussie over deze thema's werden door de studenten pgeschreven en opgeplakt.

Paul en Patrick verwerken de resultaten van hun afstudeeropdracht in een advies aan de Waddencampus. Dit advies zal begin juni 2019 (via EnTranCe) bij Van Hall Larenstein Leeuwarden ingeleverd moeten worden.

Top