Werktuigbouwkundestudenten presenteren onderzoeken

Op 12 juli 2019 presenteerden twee groepen Werktuigbouwkunde (WTB) studenten van de Hanzehogeschool de resultaten van onderzoek naar de verduurzaming bij v.v. Geel Wit en Zuivelboerderij Ameland.

Aansluitend op de Geel Wit presentatie werd door een Hanzehogeschoolstudent het eigen ontwerp van een duurzame lichtmast nader toegelicht.

Geel Wit - Werktuigbouwkunde (WTB)

Zeven derde jaars WTB studenten hebben de verduurzaming van het voetbalcomplex van voetbalvereniging Geel  Wit aan de Noordwal tussen Nes en Buren op Ameland onderzocht. De studenten zijn gedurende vijf maanden verschillende keren naar Ameland geweest voor metingen op het complex en gesprekken met de opdrachtgevers Gemeente Ameland en Geel Wit.

  

Een drietal concepten voor de toekomstige installatieopstelling van het voetbalcomplex is door de studenten uitgewerkt en gepresenteerd. Als meest geschikte concept wordt geadviseerd: windturbine, warmtepomp, nieuwe radiatoren, warmtebuffer (grond), accupakket en ledverlichting. Het advies wordt gebaseerd op de metingen, de analyse van de huidige installaties, de gebruikssituatie en het afschaffen van de salderingsregeling voor zonnepanelen (volgens planning in 2023). Door de studenten is aan het concept een indicatie van kosten gehangen. Ook is de terugverdientijd van het geheel aan duurzame maatregelen berekend. Onderscheid hierbij wordt gemaakt tussen de CO2 - besparing en de investeringen. De aanwezige docent is tevreden over het onderzoek en de adviezen van de studenten.   

  

Gemeente Ameland zal de adviezen van de studenten bestuderen. Op (korte) termijn zal een ambtelijk advies over het verduurzamen van het voetbalcomplex Geel Wit via het college naar de gemeenteraad gestuurd worden. Mogelijk worden adviezen en onderbouwingen van de WTB-studenten hierin opgenomen. De presentatie van resultaten inspireert sowieso alle betrokkenen.

Geel Wit - Duurzame lichtmast

Twee studenten van de Hanzehogeschool (resp. Bedrijfskunde en Elektronica Major Mechatronica) hebben recent als afstudeeropdracht een lichtmast ontworpen die haar eigen elektriciteit opwekt, door middel van een verticale windturbine. De lichtmast is erg handig in windrijke gebieden voor sportverenigingen, zoals bijvoorbeeld voetbalvereniging Geel Wit.

  

Één van de twee studenten is op 12 juli naar Ameland gekomen en heeft voor de mensen van Geel Wit en gemeente Ameland een presentatie gehouden van het eigen ontwerp en de technische specificaties van de lichtmast. De studenten en potentiele leveranciers zoeken momenteel naar een pilot-locatie voor het plaatsen van één en later meerdere zelfvoorzienende lichtmasten, zodat deze getest kunnen worden in de praktijk.

Afgesproken is dat er nader contact is tussen de studenten en gemeente Ameland om de mogelijkheden voor Geel Wit te bekijken.

Zuivelboerderij Ameland - Werktuigbouwkunde (WTB)

Vier vierde jaars WTB studenten hebben gedurende vijf maanden de verduurzaming van Zuivelboerderij Ameland aan de Verbindingsweg te Ballum onderzocht. Ze zijn daarvoor verschillende keren naar Ameland gereisd om inzicht in het zuivelproces te verkrijgen, gesprekken met de eigenaar cq. opdrachtgever Kars Blokker te hebben over de onderzoeksvraag en metingen van de huidige installaties te verrichten. Het doel van het onderzoek is het (her)ontwerpen van het pasteurisatie proces van de zuivelboerderij. Hierbij is de manier van pasteuriseren niet aangepast maar wel de manier waarop er van warmte en koeling wordt voorzien.

  

Nadat het huidige proces in kaart is gebracht is het onderzoek naar mogelijke optimalisaties gestart. Hiervoor zijn meerdere situaties onderzocht maar is uiteindelijk gekozen voor het toepassen van een warmtepomp in combinatie met twee buffervaten om zoveel mogelijk warmte uit het proces op te slaan voor hergebruik. Hiervoor is een rekenmodel opgesteld om de buffergrootte te bepalen, evenals het minimaal benodigde vermogen voor de warmtepomp.

Het nieuw ontworpen systeem heeft als voordeel dat de kosten voor elektriciteit sterk worden verminderd. Tevens wordt het grootste gedeelte van de warmte in het proces opgeslagen voor hergebruik op een later punt in het proces. Eigen opgewekte energie wordt op deze manier zo veel mogelijk hergebruikt, dit is van groot voordeel als de salderingsregeling wordt afgeschaft. 

    
  

Er is niet alleen nagedacht over de economische potentie van het verduurzamen maar ook over de netbelasting vanuit het perspectief van de netbeheerder en het verlagen van het gasgebruik. Het is echter niet gelukt om het gasverbruik volledig te reduceren. De aanwezige docent is tevreden over het onderzoeksresultaat  en de geschetste adviezen. Aangegeven wordt dat de opdracht zeker met een voldoende wordt beoordeeld.

De opdrachtgever neemt de duidelijke adviezen ter harte en zal overwegen of hij één of meerder adviezen zal overnemen.

Top