Warmteopwek en -opslag waterplassen De Vleijen

Graag prikkelt de Waddencampus studenten om tot innovatieve oplossingen voor de energietransitie te komen.

In dit kader onderzochten zes studenten van de opleiding Built Environment binnen de major Civiele techniek van de Hanzehogeschool Groningen het warmtepotentieel van de plassen in recreatiegebied De Vleijen. In de periode van 6 mei tot 1 juli bekeken de studenten de (technische) mogelijkheden om het water in het gebied in te zetten voor het opwekken en opslaan van warmte. Ook is gekeken naar een mogelijk positieve relatie tussen warmteopwek en blauwalgproblematiek. Het onderzoek gebeurde via de innovatiewerkplaats EnTranCe.

   

Op 17 juni zijn de studenten door de medewerkers van de Waddencampus rondgeleid door recreatiegebied ‘De Vleijen’. Het gebied ligt tussen Nes en Buren  op Ameland.

  

Op 1 juli zijn via een video-vergadering de interessante bevindingen gepresenteerd. De studenten adviseren vervolgonderzoek op een aantal onderdelen, zoals:

  • warmteopweksysteem TEO (thermische energie uit oppervlaktewater),
  • warmteopslagsystemen WKO (warmtekoudeopslag) en Ecovaten,
  • omvang van warmteverliezen,
  • financiële haalbaarheid van genoemde systemen,
  • toepaspaarheid helofytenfilter tegen blauwalg,
  • de invloed van energieopwek en -opslag voor toeristen.

Deze mogelijke onderwerpen voor vervolgonderzoek worden met EnTranCe opgepakt.

Top