Waddencampus krijgt bijdragen

Op basis van een projectplan zijn door het Waddenfonds en de Provincie Fryslân subsidies toegekend aan het samenwerkingsverband Waddencampus 2.0.

Eind april heeft het Waddenfonds aan de Waddencampus een subsidie toegekend van 50.000 euro vanuit het Budget Lokale Innovatie. Dit betekent dat de Waddencampus nu samen met het ondernemersplatform, de Amelander Energie Coöperatie, stichting Amelands Produkt, Stichting Amelander Musea en EnTranCe gaan werken aan het project ‘Waddencampus 2.0 - onmisbare motor voor circulair Ameland’. Eerder hebben de samenwerkende partners van de Waddencampus al een bijdrage van ruim 30.000 euro voor dit project ontvangen vanuit het Iepen Mienskipsfûns van de provincie Fryslân.

Belangrijke doelstellingen binnen dit project zijn organisatorisch en inhoudelijk: enerzijds het verzelfstandigen van de Waddencampus en anderzijds het uitvoeren van onder andere een eiland-brede grondstoffenstroomanalyse, als basis voor een programma circulaire economie. Een grondstoffenstroomanalyse is één van de activiteiten die voor de projectperiode (circa 1,5 jaar) is geformuleerd. Nog een andere activiteit is dat de Waddencampus met de eerder genoemde partijen en van Hall Larenstein werkt aan een meerjarig onderzoeksprogramma op het gebied van circulaire economie.

Ondanks de coronacrisis, die ook de Waddencampus voor extra uitdagingen stelt, gaan de onderzoeksprojecten door, weliswaar met een iets aangepaste werkwijze.

Top