VHL velddagen Ameland en workshop Velp

23 studenten van Van Hall Larenstein (VHL) Velp deden in maart onderzoek naar de relatie tussen landschap en Amelands Produkt. In april vond een workshop in Velp plaats.

Op 11 maart arriveerden de studenten op Ameland. Een groep had diezelfde middag een interview op de Bierbrouwerij van familie Visser in Ballum.

Op 12 maart vond de centrale aftrap van de veldweek plaats. Jan Bloem van de Stichting Amelander Musea (STAM) gaf tijdens een rondleiding door het Natuurcentrum de studenten informatie over het landschap en de natuur van Ameland. Aansluitend presenteerden Keimpe Wijbenga en Hendrik Metz, beiden bestuursleden van Amelands Produkt, waar Amelands Produkt voor staat.

natuurcentrum      jan hoekstra start    

Op 13 maart gaf Johan Kiewiet, directeur van de Amelander Energie Coöperatie (AEC), een presentatie over de projecten van Duurzaam Ameland. Dit vond plaats in het gemeentehuis te Ballum. Aansluitend vond voor belangstellenden een bezoek aan het Zonnepark, ook in Ballum, plaats.

Gedurende de veldweek zijn de studenten in vier groepen verdeeld en hebben verschillende producenten van Amelands Produkt, horecaleden met een licentie en andere betrokkenen geïnterviewd. Door een aparte (kleinere) groep is bekeken hoe een educatief programma voor de plaatselijke Burgemeester Waldaschool opgezet kan worden.

zuivelboerderij     interview prosperi vvv     landschap 4

Op 15 maart werden in de vorm van een workshop al wat tussenresultaten aan de genodigden gepresenteerd. Eva Visser van Bierbrouwerij Ameland dankte namens Amelands Produkt de studenten voor hun enthousiasme en inzet tijdens deze veldweek op Ameland.

kussens met producten     presentatie workshop     groeps portret

Op 4 april vond een workshop over de relatie tussen  landschappelijke waarden en het Amelands Produkt plaats in Velp. De studenten hadden de, tijdens de Amelander veldweek, opgedane informatie uit interviews, onderzoek en enquêtes verwerkt in de workshop voor Ameland Produkt en de Waddencampus. 

         

Binnen het project 'Kwaliteitsproducten in een Kwaliteitslandschap' wordt de veronderstelling dat Streekproducten het goed doen voor de streek onderzocht. Het project is een initiatief van Stichting Streekeigen Producten Nederland, in samenwerking met verschillende partners, waaronder Hogeschool Van Hall Larenstein. Een vraag is hoe je een mooi product met een bijdrage aan een mooie streek verbindt. 'Eet je Uitzicht' is de naam van een werkmethodiek die deze verbinding onderzoekt en concreet maakt zoals in een bedrijfsplan. De werkmethodiek van 'Eet je Uitzicht' is erop gericht dat de boer cq. producent zijn product verbindt met de waarde of schoonheid van de plek en de mensen rondom zijn bedrijf (omgevingskwaliteit). Dit voedt de trots van de producent en geeft meerwaarde aan zijn verhaal én aan zijn verkoopprijs. Omgekeerd leidt dit waarschijnlijk tot extra verantwoordelijkheid van de producent voor ‘zijn landschap’ en ‘zijn buurt’.

In het e-magazine van het project staat een artikel over onder andere het onderzoek dat Van Hall Larenstein studenten op Ameland hebben uitgevoerd naar de mening van consumenten.

https://spn.foleon.com/erkend-streekproduct/kwaliteitsproducten-in-een-kwaliteitslandschap/wat-vindt-de-consument-duplicate/

Het advies voor Amelands Produkt is in mei, in de vorm van onderzoeksrapporten, bij de Stichting neergelegd. Stichting Amelands Produkt bekijkt momenteel of ze iets met de adviezen van de VHL Velp studenten kan en gaat doen.

Top