Start EnTranCe-onderzoek in Hollum en Buren

Op 21 november startten 12 Bouwkunde studenten via het Energie TransitieCenter (EnTranCe) aan hun 10 weken durende Buitenwerkplaats module op Ameland.

Er wordt aan de volgende twee projecten gewerkt.

Buren geeft Energie

Een van de projecten is 'Buren geeft Energie'. Dit project is een initiatief van het Convenant Duurzaam Ameland, EnTranCe en Dorpsbelang Buren. Onderzocht gaat worden hoe Buren als 1e dorp van Ameland CO2 neutraal kan worden. Het project wordt als voorbeeld voor de rest van Ameland opgezet. Ter zijner tijd zullen de Buremer bewoners bij het project betrokken worden voor de nodige dataverzameling.

Negen studenten gaan in drie groepjes voorwerk doen voor het project 'Buren geeft Energie'. Ze gaan werken aan:

  • groep 1: het warmtenet scenario in termen van techniek/ hoeveelheid warmte, etc.;
  • groep 2: de energetische verbeteringen die nodig zijn voor de woningen en kampeerboerderijen;
  • groep 3: mogelijke scenario's van verschillende energie opwekkingen en -opslagen.

Verduurzamen woning Burenlaan 37 Hollum

Het andere project betreft het verduurzamen van de woning van familie Lap aan de Zuiderlaan 37 te Hollum. De woning ligt binnen het beschermde dorpsgezicht. De familie heeft aangegeven dat zij 'van het gas af wil'.

burenlaan 37 -1      Burenlaan 37-2

Drie studenten bekijken de maatregelen die door familie Lap genomen kunnen worden. Om de uitgangssituatie te bepalen zijn de studenten begin december op Ameland geweest om een warmtescan van de Burenlaan 37 te maken.

Eind januari 2020 zullen de studenten hun bevindingen voor de twee projecten presenteren.

Top