Presentatie MIP, NHL Stenden-Leeuwarden

Op 29 januari waren er  'Marketing in de Praktijk' (MIP)-pitches op de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden (NHL) - Stenden. Eén pitch betrof de vermarketing van de Zuivelboerderij Ameland.

Er werden 10 MIP-onderzoeken gepresenteerd door 2e jaars commerciële economie studenten van NHL-Stenden. Eén van de onderzoeken vond plaats op Ameland bij de Zuivelboerderij Ameland. Deze boerderij ligt tussen Ballum en Hollum. Familie Blokker heeft er een veehouderij en runt er dus een zuivelmakerij. Hier maken zij van de melk van de eigen blaarkopkoeien kwark en yoghurt onder het Amelands Produkt label. Het vlees van de koeien op de boerderij verkopen zij aan huis. De boerderij is in omschakeling naar biologisch. Vier studenten onderzochten op welke manier de Zuivelboerderij Ameland het melkoverschot het best kan vermarkten.

nhl stenden 1     nhl stenden 2     nhl stenden 3    

Uit het onderzoek kwam naar voren dat de Zuivelboerderij Ameland een marketingprobleem heeft. Er kan een aantal verbeteringsstrategieën worden doorgevoerd, om het melkoverschot probleem te verminderen. Uit analyse blijkt dat twee strategieën de potentie bieden om het kernprobleem te verminderen, namelijk productontwikkeling en marktpenetratie. Vanuit de interviews zijn twee mogelijke oplossingen voor het kernprobleem uitgewerkt. Dat zijn het produceren van chocolademelk en het ontwerpen van Duitstalige etiketten. Verder bleek dat De Zuivelboerderij Ameland nog niet bekend is bij alle ondernemingen op Ameland. Geadviseerd wordt dat de Zuivelboerderij Ameland hierin actie onderneemt.

Top