Posterpresentatie EnTranCe-Hanzehogeschool

Op 19 juni 2019 presenteerden studenten op het 'Fossielvrije testevent Elfwegentocht' op Gemeentewerken in de Ballumerbocht op Ameland hun onderzoeksresultaten aan de hand van posters.

Tijdens het testevent kwam een aantal studenten naar Ameland, die de afgelopen tijd (en nog steeds)  onderzoek heeft gedaan en doet naar duurzame thema’s op Ameland. Het betrof studenten van verschillende HBO-onderwijsinstellingen die via het Energie Transitie Centrum (EnTranCe) van de Hanzehogeschool Groningen hun afstudeeropdracht op Ameland hebben gedaan en studenten van Industriële Product Ontwikkeling (IPO) en Werktuigbouwkunde van de Hanzehogeschool Groningen.

Afstudeerders EnTranCe

      

De afgelopen periode hebben 10 studenten een opdracht op Ameland uitgevoerd. De thema's waar de onderzoeken betrekking op hebben zijn: toerisme, vervoer, kenniskringen en hernieuwde bronnen.

Tijdens het testevent waren studenten aanwezig die onderzoek hebben gedaan naar:

  • de Waarde creatie van de Waddencampus
  • het duurzaam ontwikkelen van het toeristisch product
  • betrekken van bedrijven bij het ophalen van swill-afval voor de nieuwe biovergister
  • duurzaam mobiliteitsgedrag onder toeristen

    

De studenten lichtten hun onderzoeksbevindingen toe aan belangstellenden, waaronder aan wethouder Theo Faber.

        

Ook waren de onderzoeksposters te bekijken van enkele studenten die niet in de gelegenheid waren om naar Ameland te komen. Deze onderzoeken van de studenten betroffen:

  • effectief communiceren van de energie transitie aan Duitse toeristen
  • verduurzamen schoonmaakproces Klein Vaarwater
  • risicomanagement van accuopslag
  • verduurzamen van het taxivervoer op Ameland - vervoersvisie
  • wetgeving voor het plaatsen van een windmolen op zee (geen poster)
  • verduurzamen van de energievraag op Ameland (geen poster)

Meer informatie over onderzoeksresultaten is te krijgen via de Waddencampus.

Industriële Product Ontwikkeling  (IPO)

      

De studenten van IPO presenteerden twee onderzoeken. Één onderzoek betreft een app voor de duurzame ondernemer op Ameland, waarbij er een interactie tussen de ondernemer en de toerist plaatsvindt. De app stimuleert de toerist door middel van kortingen en een spaarsysteem om naar bepaalde (bij het app-project aangesloten) ondernemers te gaan. Het business model is erop gericht dat de toerist meer duurzame ondernemingen bezoekt en dat de komst van meer duurzame ondernemingen op Ameland wordt gestimuleerd.

Het andere onderzoek betrof ‘AquAmeland’, waarbij het idee is om een bewustwording van een duurzamer energiegebruik bij toeristen te bewerkstelligen. Deze bewustwording wordt visueel gestimuleerd door het plaatsen van een aquarium met daarin de vorm van het eiland Ameland in het vakantieverblijf. De stimulans zit erin dat 'Ameland' gaat drijven naarmate er minder energie en water gebruikt wordt door betreffende toeristen tijdens hun verblijf.

Werktuigbouwkunde

      presentatie geel wit

De Werktuigbouwstudenten doen onderzoek naar verduurzaming van het sportcomplex van Voetbal Vereniging Geel Wit. Ze zijn verschillende keren naar Ameland geweest op het sportcomplex metingen van gas-, water- en elektriciteitsverbruik te verrichten en overleg te hebben met de gebouwbeheerder Gemeente Ameland en de gebruiker Geel Wit. Op 12 juli houden ze een eindpresentatie op Ameland van hun resultaten en advies.

Niet aanwezig waren de Werktuigbouwkunde studenten die onderzoek doen naar de verduurzaming van Zuivelboerderij Ameland. De studenten hebben verschillende keren op Ameland contact gehad met de opdrachtgever de Zuivelboerderij. Ook hebben ze ter plaatse metingen van de nutsvoorzieningen verricht. Hun onderzoeksposter hing wel op Gemeentewerken. Ook deze studenten presenteren hun eindadvies op 12 juli op Ameland.

Top