Ondertekenen samenwerkingsovereenkomst

Op 13 juli heeft Jan Wibier, de voorzitter van Amelands Produkt en Ondernemers Platform Ameland (OPA), samenwerkingsovereenkomsten getekend.

Hiermee geven de organisaties aan te willen participeren met plannen en uren in het project 100% Duurzaam, waar de Waddencampus onderdeel van is.

ondertekenen samenwerkingsovereenkomst          ondertekenen samenwerkingsovereenkomst

Top