Lokale voedselproductie Ameland, VHL

Op 15, 16 en 17 september 2020 bezochten studenten van de Van Hall Larenstein (VHL)-minor ‘Feeding our Planet’ Ameland. Op 21 oktober presenteerden ze hun onderzoeksbevindingen.

Excursie Ameland

De VHL-groep bestond uit acht studenten van verschillende studierichtingen en twee docenten. Ze werden op dinsdagmiddag na aankomst op Ameland verwelkomd op de Waddencampus in het Natuurcentrum te Nes. Marijn Oud van de Waddencampus vertelde daar over de huidige landbouw en voedselproductie op Ameland. Ook schetste Marijn de gewenste situatie waarbij een aanzienlijk deel van de Amelander voedselconsumptie op Ameland geproduceerd zou moeten worden.

feeding our planet - welkom Waddencampus - Marijn Oud          feeding our planet - de vennoot - martijn beijaard

In de namiddag is De Vennoot bezocht. Deeltijdboer Martijn Beijaard vertelde dat het gebied 560 hectare groot is en voornamelijk bestaat uit kwelders, duinen en grasland. De gronden worden door boeren beheerd. Het vee dat er geweid wordt, gebeurt op basis van de 560 aandelen. De Vennoot is volledig opengesteld voor publiek en Martijn nodigde de studenten uit een volgende keer zeker door het prachtige gebied te wandelen.

Op woensdagmorgen leidde Anita Kiewied de groep rond door de omgeving van Buren en Nes. Met Anita is gekeken naar gronden die geschikt zouden kunnen zijn voor voedselverbouwing. Het oprichten van een coöperatief concept zoals een lokale ‘Heemtuin’ of ‘Herenboer’ is een mooi toekomstperspectief voor Ameland.

feeding our planet - grond voedselverbouwing - Anita Kiewied          feeding our planet - zonnepark Ameland - Johan Kiewiet

Op woensdagmiddag werd met Johan Kiewiet (directeur Amelander Energie Coöperatie) naar het Zonnepark in Ballum gefietst. Johan heeft de groep verteld over het ontstaan van dit zonnepark, dat op enig moment zelfs het grootste park van Nederland was. Ook de rol die het Convenant Duurzaam Ameland hierin speelde en de duurzame ambitie van de gemeente Ameland is toegelicht.

Presentatie resultaten

De studenten hebben in twee groepjes plannen uitgewerkt voor plantaardige voedselproductie op Ameland. Op 21 oktober presenteerden ze de plannen via het videoprogramma Teams.

voorblad rapport Feeding our Planet 1                        voorblad rapport feeding our planet 2

De belangrijkste aanbevelingen ten aanzien van lokale voedselproductie op Ameland zijn:

  • Het initiatief moet klein beginnen met een 'kartrekker' cq 'hoofdverantwoordelijke productietuin' en een groep van circa vijf enthousiaste vrijwilligers. 
  • Het is goed om de kennis van mensen die nu al een tuin hebben op Ameland te bundelen.
  • Het idee is dat er samenwerking op heel Ameland ontstaat.
  • Als een beschikbaar perceel niet erg voedzaam is, wordt aanbevolen om de grond met plantaardig materiaal te verrijken. 
  • Strokenteelt wordt aangeraden met om te beginnen gangbare groenten en fruit.
  • De plaatselijke basisschool kan bij het initiatief betrokken worden als leerproces voor de kinderen.
  • Er wordt een Amelander pas en app voorgesteld, om het geheel van tuinopbrengsten te administreren en verdelen.  
  • De Amelander app kan ook dienen ter motivatie van vrijwilligers om per aantal gewerkte uren een product mee te krijgen.
  • Vervolg onderzoek wordt aanbevolen over de kennis die nu mist met betrekking tot zeewier, geschikte percelen, verrijken bodem, akkerbouw principes.

Door belangstellenden wordt gekeken hoe dit project een vervolg op Ameland kan krijgen.

Top