Final Symposium EnTranCe, Groningen

Op 24 januari 2019 was in Groningen het Final Symposium van de InnovatieWerkPlaats (IWP). Studenten presenteerden hun duurzame onderzoeken op posters, waarvan een aantal over Ameland.

Het symposium was in de hal van het Energy Academy gebouw aan de Nijenborgh 6. Er waren circa 20 posterpresentaties van verschillende onderzoeken die via EnTranCe waren geïnitieerd. De pitches door studenten waren voor een jury die de beste posterpresentatie aanmerkte. De onderzoeken via de Waddencampus die op Ameland betrekking hadden, waren de volgende:

  • Verduurzamen Jachthaven 't Lije Gat
  • Verduurzamen monumenten (2 groepen)
  • Duurzaam clubgebouw dorpsbelang Ballum
  • Gedrag toeristen beïnvloeden door nudging
  • Gedrag toeristen energie/watergebruik beïnvloeden
  • Alternatieve warmtevoorziening gebouwde omgeving Ameland

poster 3      poster 5      poster 1      poster 4      poster 2 

Onderstaand wordt een aantal van de huidige onderzoeken kort toegelicht.

Verduurzamen Jachthaven 't Lije Gat

jachthaven 1

De studenten hebben voor Jachthaven 't Lije Gat verschillende maatregelen om te verduurzamen onderzocht. Wat betreft afvalscheiding, worden flyers en een recycle-tas geadviseerd. Om het watergebruik te reduceren worden de volgende aspecten geadviseerd: waterbesparende douchekop en muntautomaat met stop-optie, regenwater opvangen voor wc-spoeling, verbod op wassen boten met schoon water en een speciale mengkraan. Om het elektriciteit-gebruik te reduceren kan gedacht worden aan energiezuilen en bewegingssensoren voor verlichting. Toepassing van een warmtepomp kan overwogen worden. Geadviseerd wordt om in te spelen op een groter bezoekersaantal in de toekomst door meer moderne toepassingen te introduceren. Ook is een advies om de 'blauwe vlag' toegekend te krijgen.

Verduurzamen monumenten

Verschillende groepen onderzoeken de verduurzaming van monumentale panden op Ameland. 

monumenten 1

Deze groep heeft drie verduurzamingspakketten opgesteld aan de hand van de kosten. Pakket 1 (brons) is samengesteld met een investeringsprijs tot €500,-. Voor deze prijs kunnen er ruim tien verduurzamingsmaatregelen worden toegepast. Pakket 2 (zilver) heeft een investering tot €6500,-. Pakket 2 (goud) heeft een investeringswaarde van €32.000,−. Door de studenten wordt geadviseerd de eigenaren van de monumentale panden (ook wel commandeurswoningen genoemd) door middel van een flyer te informeren over de verschillende verduurzamingspakketten.

Bijzonder is dat deze groep studenten de opdrachtgever was voor Bouwkunde-studenten die duurzame oplossingen voor de monumenten verder uit hebben gezocht.

Duurzaam clubgebouw dorpsbelang Ballum

ballum 1

Dorpsbelang Ballum heeft een wens voor een duurzaam clubgebouw. Om daar op in te spelen heeft de groep studenten onderzoek gedaan en advies uitgebracht over de drie aspecten: materialen, maatregelen en subsidies. Voor wat betreft de materialen is onder andere geadviseerd om isolatie toe te passen van gerecycled textiel. Naast het toepassen van hout en PVC worden een power windows en een vegetatiedak geadviseerd. Voor de maatregelen wordt aangegeven dat verwarming via een pelletkachel en infrarood aansluiten bij het programma van eisen van dorpsbelang Ballum. Voor het verkrijgen van subsidies wordt in de richting van de Provincie verwezen daar waar het het 'verbeteren van de leefomgeving' betreft. Ook zijn er de mogelijkheden van subsidie per maatregel. De studenten maakten een fraaie maquette van het clubgebouw.

Deze groep werd door de jury beloond met een prijs voor de beste onderzoeks-poster en pitch.

Gedrag toeristen op verschillende manieren beïnvloeden

Door verschillende studenten is onderzoek gedaan naar de manier waarop toeristen in de toekomst beïnvloed zouden kunnen worden op hun duurzame gedrag.

toerisme 1

Uitkomst van een onderzoek is dat toeristen door middel van zogenaamde 'nudges' gestimuleerd kunnen worden tot duurzaam gedrag op Ameland. Nudging staat voor het geven van een subtiel duwtje in de goede richting, zonder hierbij vrijheden in te perken of verplichtingen op te leggen. Als middel voor nudging kan gedacht worden aan borden of verwijzingen op straat. Docenten en leerlingen van de Burgemeester Waldaschool in Nes op Ameland werden betrokken bij het onderzoek. Er werden duurzame Amelander 'huisregels' geformuleerd op het gebied van bijvoorbeeld verkeer, sociaal (on-)gewenst gedrag en afval. Daarbij werden creatieve aansprekende 'nudge-middelen' bedacht.

Bij een ander onderzoek is in Groningen een co-creation sessie gehouden met Ameland-toeristen. Gediscussieerd is over duurzaam gedrag. De toeristen hebben zogenaamde 'mood-boards' gemaakt. Om het toerisme op Ameland te verduurzamen, is op basis van dit onderzoek een aantal aanbevelingen gedaan, zoals het betalen naar verbruik, het hanteren van een duurzaamheidsdiploma, en het sparen voor leuke kortingen

   

Top