Facility Management en EnTranCe-onderzoek

Op 26 februari was de ‘Amelander’ start met circa 30 Facility Management- en 5 Innovatiewerkplaats-studenten van het EnergieTransitieCenter van de Hanzehogeschool Groningen.

In het tweede semester van schooljaar 2019-2020 wordt er gedurende 20 weken aan verschillende projecten gewerkt.

Buren geeft Energie

Het project ‘Buren geeft Energie’ wordt door Dorpsbelang Buren geïnitieerd in samenwerking  met onderzoekers van het EnergieTransitieCenter (EnTranCe) van de Hanzehogeschool. Buren geeft Energie is een project waarbij bekeken wordt wat de huidige energiebehoefte van het dorp Buren is, hoe deze (op pandniveau) gereduceerd kan worden en op welke manier er CO2-neutraal in de totale energiebehoefte van Buren voorzien kan worden.

Drie studenten (Vastgoed en Makelaardij) zijn op de maandagavond 24 februari al gestart op Ameland. Samen met het Dorpsbelang Buren en een aantal vrijwilligers hebben ze maandag en dinsdag warmtebeelden gemaakt van alle woningen (bijna 300) in Buren. De volgende dagen hebben de studenten deze data geordend per adres. De studenten maken een rapportje met conclusies ten aanzien van de gemaakte warmtebeelden en adviezen per woning.

      

Een andere student (International Business School) onderzoekt de motivatie en financiële gevolgen voor de woningbezitters in Buren in relatie tot het project 'Buren geeft Energie'. Hij zal in overleg met zijn opleiding de hoofdonderzoeksvraag nog goed formuleren.

 Faciliteren bagagevervoer

Hoe kan de toerist ontlast kan worden met zijn bagage als hij verleid kan worden zijn auto te laten staan in Holwerd of zelfs thuis? Een grote uitdaging is om de (Duitse) toerist zonder auto naar Ameland te laten komen. Hoe kan dan de bagage-stroom gefaciliteerd worden? Dit wordt door een Bulgaarse student (International Business School) onderzocht.

     Vervolg onderzoeksperiode EnTranCe studenten

     Als gevolg van corona maatregelen gingen de EnTranCe studenten verder met een online en telefonisch onderzoek. De resultaten van de verschillende onderzoeken zijn door de studenten in een zogenaamd BLOG beschreven. De verschillende BLOG's worden (digitaal) gebundeld.


Verduurzamen Evenementenbeleid

Een grote groep van circa 30 Facility Management studenten van de Hanzehogeschool Groningen doen in opdracht van de gemeente Ameland een onderzoek naar duurzaamheid in relatie tot (nieuw) evenementenbeleid.

      

’s Ochtends werd er een toelichting door de beleidsmedewerker Economische zaken van de gemeente Ameland gegeven op het huidige evenementen beleid en de onderzoeksopdracht voor de studenten.

In de middag vonden er interactieve sessies plaats met een aantal organisatoren van Amelander evenementen en de Amelander Energie Coöperatie. Het idee is dat de organisatoren een waardevolle en welkome input voor het nieuwe evenementenbeleid gaan leveren. Drie groepen studenten plus docenten rouleerden door het Natuurcentrum/ Waddencampus, zodat elke groep elke betrokkene kon spreken.

     Vervolg onderzoeksperiode 'Verduurzamen Evenementenbeleid'

     Als gevolg van corona maatregelen gingen de studenten verder met een online en telefonisch onderzoek. Ondanks dat de Amelander evenementen dit hele seizoen niet doorgingen, was er toch nog genoeg animo onder de organisatoren om de studenten van informatie te voorzien.

Bij het onderzoek hoe duurzaamheid vertaald kan worden in evenementenbeleid is onder andere gekeken naar de rol van de gemeente, materialen, afval , samenwerking en communicatie.

 

Vier verschillende groepen Facility Management studenten presenteerden hun bevindingen op 11 juni via het video-vergaderingsprogramma TEAMS.

Top