EnTranCe-studenten presenteren resultaten

Op 13 en 23 januari 2020 vonden er op Ameland presentaties plaats van resultaten van verschillende uiteenlopende onderzoeken.

Vanaf september onderzochten 30 studenten (Vastgoedlab) en vanaf november 209 onderzochten tien studenten (Buitenwerkplaats) verschillende duurzame opdrachten op Ameland. Onder de 40 studenten waren vier studenten van Alfa MBO en 4 HBO-afstudeerders.

13 januari, Gehoorzaal Natuurcentrum

Op 13 januari hebben zeven EnTrance studenten in twee groepen de resultaten gepresenteerd van hun onderzoek op Ameland.

 • Verduurzamen recreatief Vastgoed: drie studenten Vastgoed en Makelaardij hielden zich bezig met het verduurzamen van het recreatief vastgoed en hadden adviezen voor de gemeente Ameland voor het communiceren en betrekken van de investeerders (eigenaren) in recreatief vastgoed op Ameland.

     

 • Alternatieve locatie ambtswoning, vier studenten Vastgoed en Makelaardij hebben  zich georiënteerd op een andere locatie voor de ambtswoning  en kwamen met twee alternatieven in Nes en Ballum waar de Amelander burgemeester  zou kunnen wonen.

  

23 januari, Multimediazaal (Aquariumzaal) Natuurcentrum

Op 23 januari hebben 23 EnTrance studenten in 11 groepen de resultaten gepresenteerd van hun onderzoek op Ameland.

De studenten werden welkom geheten door wethouder Ellen Bruins Slot van gemeente Ameland. Marijn Oud van de Waddencampus benadrukte dat studenten vrij moeten zijn om onderzoek te doen en dat resultaten geen politieke lading mogen hebben.

    

De gepresenteerde onderzoeken hadden betrekking op:

 • Buren geeft Energie I: vier studenten onderzochten de mogelijkheden van een warmtenet voor het dorp Buren.
 • Buren geeft Energie II: drie studenten onderzochten de gevolgen van een warmtenet in Buren voor de woningen.

  

 • Buren geeft Energie III: drie studenten onderzochten de alternatieven voor een warmtenet in Buren en kwamen met varianten voor oplossingen van zonnepanelen en/of in combinatie met windmolens.
 • Verduurzamen beeldbepalend pand Hollum: drie studenten bekeken de mogelijkheden voor het gasloos maken van een woning in het beschermd dorpsgezicht  aan de Burenlaan 37 te Hollum.

  

 • Participatie toeristen afval scheiding: een student onderzocht in welke mate de gemeente Ameland de participatie van het scheiden van GFT afval door bewoners van recreatiewoningen kan faciliteren.
 • Verduurzamen ontmoetingscentrum De Toel I: een afstudeerder bekeek hoe ontmoetingscentrum De Toel aan de Kardinaal de Jongweg in Nes verduurzaamd kan worden. gekeken is naar de (installatie-) technische maatregelen, anders indelen en anders inrichten.
 • Verduurzamen De Toel II: drie studenten, waarvan er twee aanwezig waren, bekeken ook in hoeverre en voor welke kosten er ingrepen in dak, vloer en muren van ontmoetingscentrum De Toel aan de Kardinaal de Jongweg in Nes gedaan kunnen worden om het pand te verduurzamen.

  

 • Herontwikkelen huidige locatie ouderenhuisvesting De Stelp: drie studenten, waarvan er twee aanwezig waren, onderzochten de mogelijkheden van het huidige pand en de locatie voor ouderenhuisvesting De Stelp aan de Hidde Dirks Katstraat te Hollum. Gekeken is naar een nieuwe invulling met starterswoningen.
 • Beïnvloeden hotelgast tot duurzaam gedrag: een student onderzocht in hoeverre hotelgasten openstaan voor duurzamer gedrag en ze hiertoe beïnvloed kunnen worden. Op basis van de resultaten van enquêtes onder hotelgasten is tot een aantal aanbevelingen voor zogenaamde ‘nudging’ (klein duwtje in de rug)  gekomen.

     

 • Duurzame vaarverbinding Ameland: een student heeft oplossingsmogelijkheden onderzocht die moeten leiden tot een duurzame betrouwbare vaarverbinding tussen het Vaste land en Ameland.
 • Energiebehoefte Ameland: een student gaat nog starten met zijn afstudeeropdracht waarbij hij het totale energieverbruik op Ameland in kaart gaat brengen en wil onderzoeken hoe de gewenste duurzame situatie is.

Niet aanwezig maar wel onderzocht zijn de verduurzamingsmogelijkheden voor de nieuwbouw van de Stelp aan de Oranjeweg. Ook wordt het gewenste aantal en lokalisering van laadpalen onderzocht.

De avond werd afgesloten met een drankje en hapje.

De onderzoeksresultaten kunnen opgevraagd worden bij de Waddencampus via info@waddencampus.nl

Een vlog van een studente is te bekijken via https://youtu.be/4i3TXTEWTP8

Top