Duurzame ondernemende dorpen

Dit item is verlopen op 01-09-2018.

Welke kansen zijn er voor de Amelander dorpen in de energietransitie? Tijdens de jaarvergaderingen van de dorpsbelangen hoort u hier meer over en de rol die de gemeente Ameland hierin heeft.

Goed kunnen wonen, werken en recreëren op Ameland. Dat is waar de dorpsbelangen zich voor inzetten. Kunnen investeringen in duurzaamheid daar aan bijdragen? Welke kansen zijn er voor de Amelander dorpen? Welke rol kunnen de dorpsbelangen daar bij spelen? Waddencampus en de gemeente Ameland helpen de dorpsbelangen om deze en andere vragen die bij Amelanders leven over duurzaamheid beantwoord te krijgen.

Tijdens de jaarvergaderingen van de dorpsbelangen, wordt het project 'Duurzame ondernemende dorpen' geïntroduceerd. Zie ook de flyer die hierover is verspreid.

Top