Dorpsontwikkelingsplan Buren, Van Hall Larenstein

Aan de hand van vier uitdagingen worden, in opdracht van dorpsbelang Buren, de ontwikkelingen in het dorp Buren geanalyseerd.

Marijn Oud heeft op 4 september een 'pitch' gegeven aan een groep 3e jaars studenten 'Management van de Leefomgeving' op Van Hall Larenstein te Leeuwarden. Marijn deed de pitch namens de Waddencampus Ameland en op verzoek van Dorpsbelang Buren. De pitch betrof vier uitdagingen waar het dorp Buren op Ameland op dit moment mee te maken heeft.

pitch Van Hall               pitch Van Hall Larenstein  

Een groep in de opdracht ge├»nteresseerde studenten is op 4 september gestart met het onderzoek. Op basis van de analyse wordt het proces geschetst om te komen tot een dorpsvisie voor Buren. Het onderzoek zal  9 weken duren.

Top