Nieuws

 • Vooraankondiging Inspiratieavond Circulair Ondernemen Ameland

  (10-02-2019)

  Donderdagavond 28 februari organiseert het Ondernemersplatform Ameland (OPA) in samenwerking met de Waddencampus en Amelands Produkt een avond met als thema ´circulair ondernemen´.

  Lees meer
 • Waddencampus officieel geopend

  (04-06-2018)

  In het Natuurcentrum in Nes is op dinsdag 8 mei de Waddencampus officieel geopend. Gedeputeerde Klaas Kielstra van de provincie Fryslân en burgemeester Albert de Hoop verrichtten de openingshandeling. De Waddencampus heeft met deze opening nu een officiële status en vestiging gekregen, waar ondermeer twee werklokalen en vergaderruimten zijn ondergebracht.

  Lees meer
 • Feestelijke opening Waddencampus op 8 mei

  (08-05-2018)

  Op dinsdagavond 8 mei wordt in het Natuurcentrum in Nes de Waddencampus Ameland officieel geopend. De Waddencampus biedt faciliteiten aan studenten van allerlei opleidingen die op Ameland onderzoek willen doen. Diverse studenten hebben hier al gebruik van gemaakt. Nu ook de werkruimtes in het Natuurcentrum gereed zijn, is het tijd voor een feestelijke opening. U bent van harte welkom!

  Lees meer
 • Duurzame ondernemende dorpen

  (01-01-2018)

  Welke kansen zijn er voor de Amelander dorpen in de energietransitie? Tijdens de jaarvergaderingen van de dorpsbelangen hoort u hier meer over en de rol die de gemeente Ameland hierin heeft.

  Lees meer
Top