Nieuws

 • Vacature projectbegeleider Waddencampus

  (11-12-2020)

  De Waddencampus is een netwerkplatform dat onderwijs- en kennisinstellingen, studenten, ondernemers/bedrijven, en de overheid met elkaar verbindt om samen tot slimme(re) oplossingen te komen voor actuele (duurzaamheids)vraagstukken op Ameland. In verband met het vertrek van onze huidige medewerker is de Waddencampus op zoek naar geschikte kandidaten voor de functie van:

  Lees meer
 • Lokale voedselproductie Ameland, VHL

  (21-10-2020)

  Op 15, 16 en 17 september 2020 bezochten studenten van de Van Hall Larenstein (VHL)-minor ‘Feeding our Planet’ Ameland. Op 21 oktober presenteerden ze hun onderzoeksbevindingen.

  Lees meer
 • Warmteopwek en -opslag waterplassen De Vleijen

  (01-07-2020)

  Graag prikkelt de Waddencampus studenten om tot innovatieve oplossingen voor de energietransitie te komen.

  Lees meer
 • Verdiepingsslag warmtescans Buren

  (15-06-2020)

  In februari maakten vrijwilligers en studenten warmtescans van woningen in Buren. Studenten Built Environment van de Hanzehogeschool Groningen onderzoeken de foto's nu nader.

  Lees meer
 • Waddencampus krijgt bijdragen

  (01-05-2020)

  Op basis van een projectplan zijn door het Waddenfonds en de Provincie Fryslân subsidies toegekend aan het samenwerkingsverband Waddencampus 2.0.

  Lees meer
 • Facility Management en EnTranCe-onderzoek

  (26-02-2020)

  Op 26 februari was de ‘Amelander’ start met circa 30 Facility Management- en 5 Innovatiewerkplaats-studenten van het EnergieTransitieCenter van de Hanzehogeschool Groningen.

  Lees meer
 • EnTranCe-studenten presenteren resultaten

  (23-01-2020)

  Op 13 en 23 januari 2020 vonden er op Ameland presentaties plaats van resultaten van verschillende uiteenlopende onderzoeken.

  Lees meer
 • Start EnTranCe-onderzoek in Hollum en Buren

  (21-11-2019)

  Op 21 november startten 12 Bouwkunde studenten via het Energie TransitieCenter (EnTranCe) aan hun 10 weken durende Buitenwerkplaats module op Ameland.

  Lees meer
 • Keten schaap- Amelander wolproduct door VHL

  (19-11-2019)

  Op 19 november 2019 verzochten Yvonne Spoelstra en Diana Warmels Agribusiness-studenten van Van Hall Larenstein (VHL) om met hun mee te denken over plannen voor hun Amelander wolproductie. 

  Lees meer
 • Bewonersavond Dorpsvisie Buren, VHL en EnTranCe

  (17-10-2019)

  Op 17 oktober 2019 organiseerden Van Hall Larenstein-studenten met Dorpsbelang Buren een bewonersavond over de toekomst van Buren. EnTranCe startte met een toelichting op 'Buren geeft Energie'.

  Lees meer
 • EnTranCe studenten starten Amelander opdrachten

  (17-09-2019)

  Op 17 september 2019 zijn circa 30 HBO- en MBO- studenten via het Energie Transitie Centrum gestart aan hun onderzoek op Ameland met een eerste gesprek met hun opdrachtgevers.

  Lees meer
 • Werktuigbouwkundestudenten presenteren onderzoeken

  (12-07-2019)

  Op 12 juli 2019 presenteerden twee groepen Werktuigbouwkunde (WTB) studenten van de Hanzehogeschool de resultaten van onderzoek naar de verduurzaming bij v.v. Geel Wit en Zuivelboerderij Ameland.

  Lees meer
 • Bouwkunde studenten ROC Friese Poort op Ameland

  (26-06-2019)

  Op 26 juni kwamen 11 studenten, Klaas Biemold (bouwkundedocent Friese Poort) en Roeland Westra (Centrum Duurzaam ROC Friese Poort) voor een duurzame excursie naar het eiland.

  Lees meer
 • Posterpresentatie EnTranCe-Hanzehogeschool

  (19-06-2019)

  Op 19 juni 2019 presenteerden studenten op het 'Fossielvrije testevent Elfwegentocht' op Gemeentewerken in de Ballumerbocht op Ameland hun onderzoeksresultaten aan de hand van posters.

  Lees meer
 • Workshops op Ameland door EnTranCe afstudeerders

  (28-05-2019)

  Op 22 en 28 mei organiseerden HBO-studenten workshops in het Natuurcentrum op Ameland. De studenten studeren af via het EnergieTransitie Centrum (EnTranCe) in Groningen.

  Lees meer
 • Studenten verrichten metingen bij Geel Wit

  (27-05-2019)

  Een aantal Werktuigbouwkunde studenten van de Hanzehogeschool uit Groningen hebben installatietechnische metingen verricht op het complex van Voetbalvereniging Geel Wit.

  Lees meer
 • VHL velddagen Ameland en workshop Velp

  (04-04-2019)

  23 studenten van Van Hall Larenstein (VHL) Velp deden in maart onderzoek naar de relatie tussen landschap en Amelands Produkt. In april vond een workshop in Velp plaats.

  Lees meer
 • Nordwin College plant helm 'Blote voeten pad'

  (27-03-2019)

  Als onderdeel van een tweedaagse excursie naar Ameland is door studenten MBO 1&2 - Groen van het Nordwin College uit Leeuwarden helm geplant bij het 'Blote voeten pad' van het Natuurcentrum.

  Lees meer
 • Inspiratieavond Circulair Ondernemen

  (28-02-2019)

  Op 28 februari 2019 heeft het Ondernemersplatform Ameland (OPA) in overleg met Amelands Produkt en de Waddencampus een inspiratieavond 'Circulair ondernemen' georganiseerd in het Natuurcentrum te Nes Ameland.

  Lees meer
 • Symposium adviesbureau VVVoghel, VHL Leeuwarden

  (01-02-2019)

  Op 1 februari vond het Symposium van Adviesbureau VVVoghel plaats op Van Hall Larenstein in Leeuwarden. Twee onderzoeksprojecten betrof het verduurzamen van bedrijven op Ameland.

  Lees meer
 • Kluskamp Ameland - Nordwin College - Aftermovie

  (01-02-2019)

  Eind januari zijn alle eerstejaars leerlingen van de opleidingen Natuur & Recreatie en Hovenier van het Nordwin College uit Leeuwarden drie dagen naar Ameland geweest voor een kluskamp op vakantiepark Klein Vaarwater.

  Lees meer
 • Presentatie MIP, NHL Stenden-Leeuwarden

  (29-01-2019)

  Op 29 januari waren er  'Marketing in de Praktijk' (MIP)-pitches op de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden (NHL) - Stenden. Eén pitch betrof de vermarketing van de Zuivelboerderij Ameland.

  Lees meer
 • Final Symposium EnTranCe, Groningen

  (24-01-2019)

  Op 24 januari 2019 was in Groningen het Final Symposium van de InnovatieWerkPlaats (IWP). Studenten presenteerden hun duurzame onderzoeken op posters, waarvan een aantal over Ameland.

  Lees meer
 • Energie-neutraal clubgebouw Ballum, Hanzehogeschool

  (18-01-2019)

  Op 18 januari 2019 vond een presentatie in Ballum plaats van een energie-neutraal clubgebouw op het parkeerterrein aan de Strandweg voor Dorpsbelang Ballum.

  Lees meer
 • Brainstormsessie 'toekomst Waddencampus'

  (16-01-2019)

  16 januari heeft een brainstormsessie plaatsgevonden. Met 18 deelnemers uit het onderwijs, bedrijfsleven en overheid is gepraat over de toekomst van de Waddencampus.

  Lees meer
 • Afstudeerstage, MBO Life Sciences Nordwin College

  (21-12-2018)

  Vanaf 3 september 2018 heeft Hendrik Boomsma 16 weken stage gelopen bij de Destilleerderij van Henk Stuurman, de Mosterdmolen van de STAM en bij de Bierbrouwerij Ameland van familie Visser.

  Lees meer
 • Vermarketing Zuivelboerderij Ameland, NHL-Stenden

  (03-11-2018)

  Vier commerciële economie studenten van de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden-Stenden onderzoeken op welke manier Zuivelboerderij Ameland haar producten het best kan vermarkten.

  Lees meer
 • Ondertekenen samenwerkingsovereenkomst

  (02-11-2018)

  Op 13 juli heeft Jan Wibier, de voorzitter van Amelands Produkt en Ondernemers Platform Ameland (OPA), samenwerkingsovereenkomsten getekend.

  Lees meer
 • Dorpsontwikkelingsplan Buren, Van Hall Larenstein

  (02-11-2018)

  Aan de hand van vier uitdagingen worden, in opdracht van dorpsbelang Buren, de ontwikkelingen in het dorp Buren geanalyseerd.

  Lees meer
Archief
Top