Voorbeeldprojecten

De Waddencampus verbindt ((inter)nationale) studenten aan vraagstukken uit de praktijk van Ameland. Deze vraagstukken hebben direct of indirect te maken met de vraag hoe Ameland zelfvoorzienend kan worden. Bekijk onderstaande voorbeeldprojecten.

Ondernemende Duurzame Dorpen

Studenten van EnTranCe / de Hanze Hogeschool Groningen doen verschillende (deel)onderzoeken in opdracht van de Amelander dorpsbelangen. Centraal staan de vragen ‘Hoe kunnen investeringen in duurzaamheid bijdragen aan het versterken van de leefbaarheid?’ & ‘Welke rol kunnen de Amelander dorpsbelangen spelen in de energietransitie?’.

Landschappelijke inrichting rondom bunkermuseum

Studenten van Hogeschool Van Hall Larenstein Leeuwarden hebben in opdracht van de Stichting Amelander Musea een inrichtingsschets en advies gemaakt voor de inrichting van het terrein rondom een klein onbemand bunkermuseum in de duinen bij Hollum (oktober 2016 geopend).

2015, Energie in Amelander Supermarkten, drie studenten, Van Hall Larenstein

Door studenten  van Hall Larenstein uit Leeuwarden is onderzocht hoe energiezuinig  de supermarkten op Ameland zijn. Ook is onderzocht wat nodig is om deze supermarkten om te bouwen naar energieneutraal .

2016, Duurzaam watersysteem -waterkelders, drie studenten, Nordwin College

Studenten van het Nordwin college uit Leeuwarden hebben in opdracht van de gemeente Ameland onderzocht of het mogelijk is om waterkelders bij monumentale panden in te zetten in duurzame watersystemen.

2017, Bewoners betrekken in energietransitie, twee studenten EnTranCe-Hanzehogeschool

Studenten van de Hanzehogeschool uit Groningen hebben in opdracht van de werkgroep ‘Duurzame Dorpen’ door middel van keukentafelgesprekken onderzocht hoe eilanders betrokken willen worden in de energietransitie.

2017, Hopteelt bij Bierbrouwerij Ameland, drie studenten, Nordwin college

Studenten van het Nordwin college uit Leeuwarden hebben in opdracht van de Amelander Bierbrouwerij onderzocht of het  mogelijk is om nabij de Amelander bierbrouwerij hop te verbouwen, zodat dit in het eigen productieproces gebruikt kan worden.

2018, Herinrichtings- en beheeradvies Natuurgebied zonnepark Ameland, één student, Van Hall Larenstein

Een jaar na de inrichting van het huidige natuurgebied gelegen bij het Zonnepark Ameland is vastgesteld dat de gewenste ontwikkelingen van het natuurgebied niet aan de verwachtingen voldoen. Door een student van Van Hall Larenstein uit Leeuwarden is onderzocht wat een realistische herinrichting voor het natuurgebied is.

2018, Toekomstig bestendig watergebruik Ameland, zeven  Studenten Inholland Delft

Studenten van Hogeschool Inholland uit Delft hebben in opdracht van gemeente Ameland, onderzocht of Ameland zichzelf toekomst bestendig kan voorzien in de eigen waterbehoefte.

2018, Exploring sustainable soap production at Ameland: transition and marketing, zes studenten Wageningen Universiteit en Research

Studenten van Wageningen Universiteit en Research hebben in opdracht van Stichting Amelander Musea en Amelands Produkt  de kansen van duurzame olieproductie en verwerking tot zeep op Ameland onderzocht. Ook hebben zij onderzocht of het product zeep op de markt kan worden gebracht.

2018, Duurzaamheidsopdracht De Lange Dûnen, negen studenten, Nordwin college

Studenten van het Nordwin college (klas drie Paardenenhouderij) uit Leeuwarden hebben op 6 en 7 september 2018 in opdracht van het Hippisch Centrum Ameland De Lange Dûnen in Ballum een duurzaamheidsopdracht uitgevoerd. De negen studenten hielden een eindpresentatie waarin ze het bedrijf tips gaven over hoe ze nog meer bij kunnen dragen aan de sustainable development goals. Hier bleek dat het bedrijf de Lange Dûnen al enorm duurzaam aan de slag is!

duurzaamheidsopdract hippisch centrum      duurzaamheidsopdracht hippisch centrum

2017-2018, Verduurzaming monumenten , studenten EnTranCe-Hanzehogeschool

Studenten van de Hanzehogeschool (via EnTranCe) onderzoeken in verschillende groepen de verduurzaming van monumentale panden op Ameland. Gezocht wordt naar ‘multi-toepasbare-duurzame-oplossingen’ voor (Amelander) monumenten.