VHL Velp velddagen Ameland

Tijdens een zogenaamde 'veldweek' hebben 23 studenten van Van Hall Larenstein (VHL) uit Velp onderzoek gedaan naar de relatie tussen landschappelijke waarden en Amelands Produkt.

Op 11 maart arriveerden de studenten op Ameland. Een groep had diezelfde middag een interview op de Bierbrouwerij van familie Visser in Ballum.

Op 12 maart vond de centrale aftrap van de veldweek plaats. Jan Bloem van de Stichting Amelander Musea (STAM) gaf tijdens een rondleiding door het Natuurcentrum de studenten informatie over het landschap en de natuur van Ameland. Aansluitend presenteerden Keimpe Wijbenga en Hendrik Metz, beiden bestuursleden van Amelands Produkt, waar Amelands Produkt voor staat.

natuurcentrum      jan hoekstra start    

Gedurende de veldweek zijn de studenten in vier groepen verdeeld en hebben verschillende producenten van Amelands Produkt, horecaleden met een licentie en andere betrokkenen geïnterviewd. Door een aparte (kleinere) groep is bekeken hoe een educatief programma voor de plaatselijke Burgemeester Waldaschool opgezet kan worden.

zuivelboerderij     interview prosperi vvv     landschap 4

Op 15 maart werden in de vorm van een workshop al wat tussenresultaten aan de genodigden gepresenteerd. Eva Visser van Bierbrouwerij Ameland dankte namens Amelands Produkt de studenten voor hun enthousiasme en inzet tijdens deze veldweek op Ameland.

kussens met producten     presentatie workshop     groeps portret

De studenten werken de bevindingen uit interviews, onderzoek en enquêtes uit in een advies voor stichting Amelands Produkt en een educatief programma voor de Burgemeester Waldaschool. Hiervan zal op 4 april een eindpresentatie gegeven worden in Velp.

Top