VHL velddagen Ameland en workshop Velp

23 studenten van Van Hall Larenstein (VHL) Velp deden in maart onderzoek naar de relatie tussen landschap en Amelands Produkt. In april vond een workshop in Velp plaats.

Op 11 maart arriveerden de studenten op Ameland. Een groep had diezelfde middag een interview op de Bierbrouwerij van familie Visser in Ballum.

Op 12 maart vond de centrale aftrap van de veldweek plaats. Jan Bloem van de Stichting Amelander Musea (STAM) gaf tijdens een rondleiding door het Natuurcentrum de studenten informatie over het landschap en de natuur van Ameland. Aansluitend presenteerden Keimpe Wijbenga en Hendrik Metz, beiden bestuursleden van Amelands Produkt, waar Amelands Produkt voor staat.

natuurcentrum      jan hoekstra start    

Op 13 maart gaf Johan Kiewiet, directeur van de Amelander Energie Coöperatie (AEC), een presentatie over de projecten van Duurzaam Ameland. Dit vond plaats in het gemeentehuis te Ballum. Aansluitend vond voor belangstellenden een bezoek aan het Zonnepark, ook in Ballum, plaats.

Gedurende de veldweek zijn de studenten in vier groepen verdeeld en hebben verschillende producenten van Amelands Produkt, horecaleden met een licentie en andere betrokkenen geïnterviewd. Door een aparte (kleinere) groep is bekeken hoe een educatief programma voor de plaatselijke Burgemeester Waldaschool opgezet kan worden.

zuivelboerderij     interview prosperi vvv     landschap 4

Op 15 maart werden in de vorm van een workshop al wat tussenresultaten aan de genodigden gepresenteerd. Eva Visser van Bierbrouwerij Ameland dankte namens Amelands Produkt de studenten voor hun enthousiasme en inzet tijdens deze veldweek op Ameland.

kussens met producten     presentatie workshop     groeps portret

Op 4 april vond een workshop over de relatie tussen  landschappelijke waarden en het Amelands Produkt plaats in Velp. De studenten hadden de, tijdens de Amelander veldweek, opgedane informatie uit interviews, onderzoek en enquêtes verwerkt in de workshop voor Ameland Produkt en de Waddencampus. 

         

Het advies voor Amelands Produkt is in mei, in de vorm van onderzoeksrapporten, bij de Stichting neergelegd. Stichting Amelands Produkt bekijkt momenteel of ze iets met de adviezen van de VHL Velp studenten kan en gaat doen.

Top