Brainstormsessie 'toekomst Waddencampus'

Op 16 januari 2019 was er een brainstormsessie over de toekomst van de Waddencampus. Met 18 mensen uit bedrijfsleven, onderwijs en overheid is gepraat over 'ambities' en 'organisatie & eigenaarschap'.

De brainstormsessie vond plaats in de T├║nmanswente in Koarnjum. De resultaten en foto's van de brainstormsessie zullen nog bekend gemaakt worden.

De brainstormsessie was onderdeel van de stage van Lydia Jonker bij de Waddencampus. Lydia haar stage is van 12 november 2018 tot 1 februari 2019. Lydia is derdejaars student bestuurs- en organisatiewetenschappen aan de Universiteit Utrecht (UU).

Lydia onderzoekt hoe de Waddencampus in de toekomst het best georganiseerd kan worden en wat de legitimiteit (draagvlak) van de Waddencampus is. Tijdens haar stage zal ze verschillende partijen gaan interviewen waar de Waddencampus mee samenwerkt. Ze gaat haar onderzoek deels vanuit het gemeentehuis en deels vanuit de Waddencampus (in het Natuurcentrum) verrichten.

   waddencampus    

Top