Nieuws

 • Nordwin College plant helm 'Blote voeten pad'

  (27-03-2019)

  Als onderdeel van een tweedaagse excursie naar Ameland is door studenten MBO 1&2 - Groen van het Nordwin College uit Leeuwarden helm geplant bij het 'Blote voeten pad' van het Natuurcentrum.

  Lees meer
 • VHL Velp velddagen Ameland

  (15-03-2019)

  Tijdens een zogenaamde 'veldweek' hebben 23 studenten van Van Hall Larenstein (VHL) uit Velp onderzoek gedaan naar de relatie tussen landschappelijke waarden en Amelands Produkt.

  Lees meer
 • Inspiratieavond Circulair Ondernemen

  (28-02-2019)

  Op 28 februari 2019 heeft het Ondernemersplatform Ameland (OPA) in overleg met Amelands Produkt en de Waddencampus een inspiratieavond 'Circulair ondernemen' georganiseerd in het Natuurcentrum te Nes Ameland.

  Lees meer
 • Symposium adviesbureau VVVoghel, VHL Leeuwarden

  (01-02-2019)

  Op 1 februari vond het Symposium van Adviesbureau VVVoghel plaats op Van Hall Larenstein in Leeuwarden. Twee onderzoeksprojecten betrof het verduurzamen van bedrijven op Ameland.

  Lees meer
 • Kluskamp Ameland - Nordwin College - Aftermovie

  (01-02-2019)

  Eind januari zijn alle eerstejaars leerlingen van de opleidingen Natuur & Recreatie en Hovenier van het Nordwin College uit Leeuwarden drie dagen naar Ameland geweest voor een kluskamp op vakantiepark Klein Vaarwater.

  Lees meer
 • Presentatie MIP, NHL Stenden-Leeuwarden

  (29-01-2019)

  Op 29 januari waren er  'Marketing in de Praktijk' (MIP)-pitches op de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden (NHL) - Stenden. Eén pitch betrof de vermarketing van de Zuivelboerderij Ameland.

  Lees meer
 • Final Symposium EnTranCe, Groningen

  (24-01-2019)

  Op 24 januari 2019 was in Groningen het Final Symposium van de InnovatieWerkPlaats (IWP). Studenten presenteerden hun duurzame onderzoeken op posters, waarvan een aantal over Ameland.

  Lees meer
 • Energie-neutraal clubgebouw Ballum, Hanzehogeschool

  (18-01-2019)

  Op 18 januari 2019 vond een presentatie in Ballum plaats van een energie-neutraal clubgebouw op het parkeerterrein aan de Strandweg voor Dorpsbelang Ballum.

  Lees meer
 • Brainstormsessie 'toekomst Waddencampus'

  (16-01-2019)

  16 januari heeft een brainstormsessie plaatsgevonden. Met 18 deelnemers uit het onderwijs, bedrijfsleven en overheid is gepraat over de toekomst van de Waddencampus.

  Lees meer
 • Afstudeerstage, MBO Life Sciences Nordwin College

  (21-12-2018)

  Vanaf 3 september 2018 heeft Hendrik Boomsma 16 weken stage gelopen bij de Destilleerderij van Henk Stuurman, de Mosterdmolen van de STAM en bij de Bierbrouwerij Ameland van familie Visser.

  Lees meer
 • Vermarketing Zuivelboerderij Ameland, NHL-Stenden

  (03-11-2018)

  Vier commerciële economie studenten van de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden-Stenden onderzoeken op welke manier Zuivelboerderij Ameland haar producten het best kan vermarkten.

  Lees meer
 • Ondertekenen samenwerkingsovereenkomst

  (02-11-2018)

  Op 13 juli heeft Jan Wibier, de voorzitter van Amelands Produkt en Ondernemers Platform Ameland (OPA), samenwerkingsovereenkomsten getekend.

  Lees meer
 • Dorpsontwikkelingsplan Buren, Van Hall Larenstein

  (02-11-2018)

  Aan de hand van vier uitdagingen worden, in opdracht van dorpsbelang Buren, de ontwikkelingen in het dorp Buren geanalyseerd.

  Lees meer
Archief
Top