Startpagina

  • Tijdens een zogenaamde 'veldweek' hebben 23 studenten van Van Hall Larenstein (VHL) uit Velp onderzoek gedaan naar de relatie tussen landschappelijke waarden en Amelands…Lees meer

  • Op 28 februari 2019 heeft het Ondernemersplatform Ameland (OPA) in overleg met Amelands Produkt en de Waddencampus een inspiratieavond 'Circulair ondernemen' georganiseerd in het…

    Lees meer
  • Op 1 februari vond het Symposium van Adviesbureau VVVoghel plaats op Van Hall Larenstein in Leeuwarden. Twee onderzoeksprojecten betrof het verduurzamen van bedrijven op Ameland.

    Lees meer
Meer nieuws
Top